Pravobraniteljica na regionalnom sastanku o UN Rezoluciji 1325 "Žene, mir i sigurnost"

BanjaLuka2015WEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjeluje na regionalnom sastanku UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost: globalno-regionalno-lokalno“ koji se u organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova BiH i UN Women u BiH održava u Banja Luci. Na sastanku se razmatrao regionalno-lokalni pristup primjeni UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ i nacionalnih akcijskih planova. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić izlagala je na temu „UN Rezolucija 1325 kao platforma za regionalnu suradnju i umrežavanje“.