Pravobraniteljica na međunarodnoj konferenciji "Femicid kao oblik rodno zasnovanog nasilja"

FemicidBLWEBPravobraniteljica Višnja Ljubičić sudjelovala je na regionalnoj konferenciji „Femicid kao oblik rodno zasnovanog nasilja“ koji je u sklopu obilježavanja globalne kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“ i Međunarodnog dana ljudskih prava u Banja Luci organizirao Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske. Pravobraniteljica je govorila o  iskustvima vezano za slučajeve nasilja nad ženama  sa smrtnim ishodom. Na konferenciji su predstavljeni rezultati analize postupanja institucija u slučajevima rodno zasnovanog nasilja te rezultati Istraživanja vezanog za femicid u Srbiji, govorilo se o aspektima femicida i rizičnim faktorima ubojstava žena od strane partnera te institucionalnom seksizmu kao prepreci efikasne zaštite nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Na konferenciji su govorile mr. Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Republike Srpske, prof.dr. Maja Mamula iz Ženske sobe – Centra za seksualna prava Zagreb, Ivanka Marković s Pravnog fakulteta Univerziteta u banja Luci, prof.dr. Nevena Petrušić, s Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i prof.dr. Slađana Jovanović s Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu.

DSCN9729

BanjaLuka2015GenderCentarWEB