Studijska posjeta delegacije iz Bosne i Hercegovine

BiHdeleg303Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić primila je delegaciju iz Bosne i Hercegovine koja je pod pokroviteljstvom Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra u studijskoj posjeti Republici Hrvatskoj u okviru programa regionalne razmjene iskustava integracije Republike Hrvatske u EU i prava LGBT osoba. Pravobraniteljica je delegaciju upoznala s ovlastima institucije Pravobraniteljice sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova i Zakonu o suzbijanju diskriminacije te dala presjek suradnje s organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom i promocijom LGBT prava i pro-aktivne suradnje sa državnim institucijama po pitanju rješavanja problematike vezane uz LGBT prava.

Upoznala je delegaciju s praksom rada na pritužbama (svega 5% pritužbi odnosi se na pritužbe zbog diskriminacije temeljem spolne orijentacije). Istaknula je i zabrinjavajuće podatke vezane uz razna istraživanja koja su pokazala da 45% srednjoškolaca/ki smatra da je homoseksualnost bolest, a 65% da bi im trebalo zabraniti javno nastupanje te da 74% LGBT osoba trpi neki oblik nasilja (istraživanje Zagreb Pride-a). Spomenula je i istraživanja koja provodi institucija Pravobraniteljice vezano za područje obrazovanja (analiza udžbenika vjeronauka i etike, prirode i biologije te priručnika za nastavnike zdravstvenog odgoja), a istaknula je i da je bila umješačica u 6 sudskih postupaka vođenih zbog diskriminacije temeljem spolne orijentacije. 

Delegaciju su činili predstavnici/e Federalnog ministra rada i socijalne politike, Policijske Akademije, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Gender centra Republike Srpske, Sarajevskog otvorenog Centra, Komisije za ravnopravnost spolova, Institucije ombudsmana BiH, Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i MUP-a Republike Srpske.

Iz medija:

Članovi Odbora za ravnopravnost spolova održali sastanak s polaznicima Akdaemije ravnopravnosti iz Sarajeva, sabor.hr, 4.3.2016.

Zločin iz mržnje u programu Policijske akademije, MUP, 4.3.2016.

How to Move Forward: Regional Exchange of Knowledge and Best Practices - EU integration and LGBT rights, - Sarajevski otvoreni centar, 25.2.2016., verzija članka na hrvatskom