Međunarodna konferencija "Rodne perspektive i sigurnost u Jugoistočnoj Europi"

RACVIAC2016 webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na konferenciji „Rodne perspektive i sigurnost u Jugoistočnoj Europi“ (Gender Perspectives and Security in South Eastern Europe) koju su u Zagrebu organizirali RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju i Konrad Adenauer Stiftung. Na konferenciji su govorili/e predstavnici/e zemalja regije kao i predstavnici/e međunarodnih organizacija.

RACVIAC (Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre) je Regionalni centar za pomoć u provedbi sporazuma o kontroli naoružanja i verifikaciji osnovan 2000. godine s ciljem osiguranja obuke vezane za kontrolu naoružanja, izgradnju povjerenja i sigurnosnih mjera te proširenja suradnje u Jugoistočnoj Europi.