Pravobraniteljica izlagala na Skupu o antidiskriminacijskom zakonodavstvu

PravnifaksPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izlagala je danas na Skupu o antidiskriminacijskom zakonodavstvu koji su na Pravnom fakultetu u Zagrebu organizirali Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (GIZ) i Otvoreni regionalni fond za jugoističnu Europu (ORF LR). Pravobraniteljica je govorila o rezultatima rada institucije, oko 2.500 tisuće predmeta godišnje od čega 400 vezano za diskriminaciju, područjima nadležnosti i aktivnostima. Istaknula je uspjehe koje je institucija Pravobraniteljice postigla u ulozi umješačice u sudskim postupcima kao i u postupcima mirenja u slučajevima spolnog uznemiravanja.

Naglasila je da danas 81% državnih tijela i pravnih osoba uvažavaju upozorenja i prijedloge Pravobraniteljice. Pravobraniteljica sustavno prati sva područja iz nadležnosti te poseban značaj pridaje edukaciji policije, centara za socijalnu skrb, medija kao i djelatnika/ca i učenika/ca u odgojno obrazovnom sustavu. Pravobraniteljica je istaknula da inicira i prekršajne i kaznene postupke, da vodi rodnu statistiku po područjima te analize vezane za sudske odluke pogotovo iz područja roditeljske skrbi, obiteljskog nasilja i zločina iz mržnje.

Radi se i na podizanju svijesti o rodno disforičnim osobama i zaštiti od diskriminacije spolnih manjina.  Pravobraniteljica je naglasila i odličnu suradnju s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta i uključenost studenata i studentica u praktičnu edukaciju u instituciji Pravobraniteljice. Istaknuto je i da je od osnivanja do 2015. institucija radila na preko 14.000 predmeta, provela 150 neovisnih istraživanja.

Na skupu su govorili i predstavnici i predstavnice Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Centra za mirovne studije i Kuće ljudskih prava, Udruge za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „Iris“, Udruge invalida rada Zagreba, Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida, sindikata, drugih pravobraniteljskih ureda, Pravnog fakulteta i Pravosudne akademije.

Rasprava o antidiskriminacijskom zakonodavstvu, Pučki pravobranitelj, 18.4.2016.