U Pragu održan seminar o ravnopravnosti spolova u obrazovanju - "Gender Equality in Education"

EquinetPragMeđunarodna organizacija Equinet koja okuplja europske institucije koje se bave suzbijanjem diskriminacije, u suradnji s pravobraniteljicom Republike Češke organizirala je u Pragu 19. i 20. svibnja 2016. seminar pod nazivom "Gender equality in education". Slijedom kontinuirane suradnje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s mrežom Equinet, kao jedan od govornika na seminaru sudjelovao je savjetnik Pravobraniteljice za područje obrazovanja, Josip Grgić, koji je održao izlaganje pod nazivom "Gender equality in Croatian education system - experiences of the Ombudperson for Gender Equality". U izlaganju su prisutnima predstavljene glavne aktivnosti Pravobraniteljice u području obrazovanja te okvirni pregled stanja u Hrvatskoj po pitanju ravnopravnosti spolova.

Od ostalih govornika/ca, pučka pravobraniteljica Republike Češke, Anna Šabatova, istaknula je da je trenutni jaz u plaćama između muškaraca i žena u Češkoj čak 22% u korist muškaraca, dok je na razini EU u 2014. bio 16%.

Predstavnica švedskog pravobraniteljstva, Anna Werner, i predstavnik finskog pravobraniteljstva, Miko Lempinen, naveli su da je u školama u njihovim zemljama identificiran problem spolnog uznemiravanja, međutim slučajevi se ne prijavljuju. Jedno istraživanje provedeno u Finskoj pokazalo je da je 60% djece 8. i 9. razreda osnovne škole doživjelo neki oblik spolnog uznemiravanja (općenito u svakodnevnom životu, ne samo u školskom okruženju).

Nathalie Schlenzka iz Njemačke (organizacija FADA) navela je podatak da je u toj zemlji 24% učenika i zaposlenika u školama doživjelo neki oblik diskriminacije te da u posljednje vrijeme raste broj pritužbi temeljem rodnog identiteta. U Njemačkoj problem za sustavnu anti-diskriminacijsku zaštitu u obrazovanju predstavlja regionalna obrazovna samouprava, odnosno neujednačenost obrazovnih praksi na razini države.

Na radionicama se raspravljalo o nizu problemskih pitanja vezanih uz ravnopravnost spolova u obrazovanju poput suradnje s izdavačima školskih udžbenika, suradnje s organizacijama civilnog društva, o postupcima tretiranja pritužbi u školama, o organiziranju kampanji za suzbijanje uznemiravanja u školama i dr.

Na posljednoj radionici sudionici iz Norveške predstavili su projekt pod nazivom "Men in health professions" namijenjen prekvalifikaciji nezaposlenih muškaraca za zanimanje medicinskog tehničara. Projekt je primjer pozitivne akcije koji je pokrenut iz razloga što u Norveškoj nedostaje djelatnika u tom području, a namijenjen je isključivo muškarcima jer su uvjerljivo podzastupljeni u tom zanimanju.

Više na webu Equineta >>