Sudjelovanje na seminaru "EU Gender Equality Law" u Trieru

TrierWEBU organizaciji i na poziv ERA-e (Academy of European Law) od 23. do 24. svibnja u njemačkom Trieru održan je seminar „EU Gender Equality Law“ namijenjen stručnjacima/kinjama iz institucija, odvjetničkih ureda i organizacija civilnog društva koje se svakodnevno susreću s praksama europskog prava, a naglasak je bio na rodnoj ravnopravnosti. Glavne teme održanog seminara bile su definiranje ključnih pojmova kao što je diskriminacija, upoznavanje s konceptom pozitivnih mjera, napori EU oko pitanja ravnoteže privatnog i poslovnog života, jednake plaće i jaz u plaćanama te jednak pristup uslugama i dobrima.

Praktični dio seminara činile su radionice o direktnoj i indirektnoj diskriminaciji i seksualnom uznemiravanju te o rodnom jazu u plaćama. Seminaru je prisustvovala projektna koordinatorica Hana Grgić koja je sudionike/ce upoznala s praksom Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, posebice o području europskog REC projeka „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“ koji trenutno provodi.

ERA (Academy of European Law) osnovana je 1992. godine s ciljem dodatnog educiranja odvjetnika/ica, sudaca/tkinja i ostalih pravnih stručnjaka/kinja.