Sastanak s finskom pravobraniteljicom za ravnopravnost

finishimbudU sklopu provedbe twinning projekta “Podrška ravnopravnosti spolova”, koji je Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Višnji Ljubičić predstavljen u svibnju 2016., finska pravobraniteljica Pirkko Makinen će se tijekom svog petodnevnog boravka u Zagrebu susresti s predstavnicima/cama nacionalnih mehanizama za promociju ravnopravnosti spolova i zaštitu od diskriminacije temeljem spola te s predstavnicima/cama civilnog društva, znanstvenih institucija i medija.

Predstavnica institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova informirala je gđu Makinen o aktivnostima Pravobraniteljice u raznim područjima iz nadležnosti te su razmijenjene informacije o sličnostima i razlikama s finskim pravobraniteljstvom za ravnopravnost spolova u načinima postupanja i područjima rada. Uočene su mnoge sličnosti vezane za probleme koji još uvijek nisu uspješno riješeni, poput obiteljskog nasilja, seksualnog uznemiravanja te neuravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca na rukovodećim mjestima. S druge strane, za razliku od RH, u finskom parlamentu ima 43% zastupnica, a u finskoj vladi 40% ministrica.

Pravobraniteljicu Makinen zanimalo je po kojoj se osnovi diskriminacije najviše pritužuju građani i građanke, kakva je situacija sa ugovorima na određeno vrijeme, kada Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova prijavljuje slučajeve državnom odvjetništvu, kako postupa u slučajevima pritužbi na obiteljsko nasilje, jesu li preporuke Pravobraniteljice pravno obvezujuće te koliko se poštuju, koristi li se institut medijacije, kako često se u praksi koriste sankcije predviđene Zakonom o ravnopravnosti spolova, kakva je suradnja Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s drugim institucionalnim mehanizmima, medijima, sindikatima, civilnim društvom i dr.

Više o projektu „Podrška ravnopravnosti spolova“ na stranicama Ureda Vlade RH za ravnopravnost spolova >>