Održana EQUINET-ova Godišnja skupština

AGM malaInstitucija Pravobraniteljice aktivno je sudjelovala na EQUINET-ovoj (Europska mreža tijela za jednakost) Godišnjoj skupštini (Annual General Meeting - AGM) za 2016. godinu. Na Godišnjoj skupštini održanoj u Bruxellesu 29. i 30. rujna nastavio se rad na razvijanju i daljnjem unapređenju standarda za djelovanje svih tijela koja se bave jednakošću s naglaskom na njihovo jačanje, proširenje njihovih ovlasti, veće i stabilnije budžete unutar nacionalnih država u kojima tijela djeluju, razvijanje garanata za postizanje potpune neovisnosti i osiguranje veće učinkovitosti rada.

AGM Norway mala 2Prije početka službenog dijela Skupštine, određeni broj članica, a među njima i predstavnik institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova RH, Nebojša Paunović, sastali su se s predstavnicima donatorskih zemalja koje sudjeluju u financiranju poznatom pod nazivom Norveški EEA grant (European Economic Area). Na sastanku su se razmijenila mišljenja o prioritetima i programima koji će se financirati u periodu do 2021. godine te o najboljim načinima apliciranja za dodijeljena sredstva. Naime, Norveška, Island i Liechtenstain su u uskoj suradnji s predstavnicima EU-a osigurali 2.8 milijardi eura (od čega većinu sredstava Norveška) za potporu 15 manje razvijenih zemalja, članica EU-a. Za ta sredstava mogu aplicirati Poljska, Rumunjska, Mađarska, Bugarska, Češka, Litva, Grčka, Slovačka, Hrvatska, Portugal, Latvija, Estonija, Slovenija, Cipar i Malta. Hrvatska je u ovom programu još od 2014. godine, kada je isti pokrenut te je do sada povukla 103.4 milijuna eura što je stavlja na 9 mjesto po količini povučenih sredstava od ukupnog broja od 15 zemalja koje imaju pravo na apliciranje. Na prvom mjestu je Poljska s povučenih skoro milijardu eura (808.3 milijuna eura).

Kao i svake godine, Godišnju skupštinu otvorila je izvršna direktorica EQUINET-a gđa. Ann Gaspard koja je pozdravila sve prisutne i izrazila zadovoljstvo s dosadašnjim radom EQUINET-a kao i djelovanjem njegovih članica. Na otvaranju Godišnje skupštine govorili su još g. Michael O'Flaherty, ravnatelj FRA (Agencija Europske unije za temeljna prava); gđa. Ulrike Lunaček, zamjenica predsjednika Europskog parlamenta; gđa. Lora Vidović, pučka pravobraniteljica RH u funkciji predsjednice ENNHRI (Europske mreže nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava) i g. Stefano Valenti, osoba zadužena za vanjske odnose ECRI-ja (Europske komisije protiv rasizma i netolerancije, Vijeća Europe).

Između ostalog, članice EQUINET-a jednoglasno su prihvatile primiti novu članicu u svoju mrežu - Instituciju ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, trenutno na čelu s gđom. Jasminkom Džumhur. Gospođa Džumhur iskoristila je priliku kako bi ukratko svim članicama predstavila rad Institucije te brojne izazove koji proizlaze kako iz posebnosti BiH uređenja tako i iz činjenice da se radi o zemlji koja živi svoj post-ratni period.

Predsjedateljica EQUINET-a, gđa. Evelyn Collins, predstavila je zatim glavne točke Radnog plana EQUINET-a za 2017. godinu i stavila ga na glasanje. Naglasak Radnog plana za 2017. godinu je na unapređenju kapaciteta članica mreže, postizanje većeg utjecaja EQUINET-a na europsku agendu vezanu uz jednakost i ravnopravnost, daljnje razvijanje EQUINET-ovih resursa da služe svojim članicama kao glavni izvor znanja u području jednakosti i ravnopravnosti te nastavak započete konsolidacije mreže i njenih članica. Sve članice jednoglasno su usvojile predloženi Radni i financijski plan EQUINET-a za 2017. godinu, te novopredloženu izbornu proceduru.

Kako je već spomenuto, ovogodišnja Skupština održana je u svijetlu prezentacije prvih konkretnih nacrta standarda koji bi trebali osigurati veću efikasnost, neovisnost i stabilnije financiranje svih tijela koja se bave jednakošću na području EU-a. Sukladno tome, predstavnici svih članica kroz radne grupe detaljno su raspravljali pitanja konkretne implementacije novih standarda koji bi vrijedili za sva EU tijela koja se bave jednakošću. U radnoj grupi predstavnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Nebojša Paunović, aktivno je sudjelovao dijeleći s prisutnima iskustvo Pravobraniteljice vezano uz navedenu tematiku.