Održana međunarodna konferencija „Obilježavanje 20 godina postojanja i rada Ombudsmena BIH“

Ombudsman BIH 20 godinaU Sarajevu je 17. i 18. listopada 2016. održana međunarodna konferencija „Obilježavanje 20 godina postojanja institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine“. Konferencija je okupila međunarodne stručnjake/inje iz područja ljudskih prava, predstavnike/ce Ombudsmena za ljudska prava i tijela za ravnopravnost iz regije, istaknute pravnike/ce, suce/tkinje, predstavnike/ce izvršne i zakonodavne vlasti, akademske zajednice,  organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i svih ostalih dionika koji su na bilo koji način bili povezani s radom Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u proteklih 20 godina.

Izazovi s kojima se danas na globalnoj razini suočavaju institucije, organizacije i aktivisti/kinje koji djeluju u području zaštite ljudskih prava su veliki. Postoji jaz između propisanih proklamiranih međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava i njihove primjene u praksi. Stoga je potrebno kontinuirano preispitivati koncept ljudskih prava i mehanizme predviđene za osiguravanje jednakih prava za sve.

Nakon potpisivanja Izjave o suradnji ombudsmena iz regije (2010.), dogovoreni su strateški principi međuinstitucionalne suradnje. Od 2010. godine do danas organizirani su brojni događaji i sastanci vezani za specifične teme iz područja ljudskih prava, međutim zaštita od svih oblika diskriminacije zahtijeva kontinuirano zajedničko djelovanje. Naime, zakonodavstvo kojim se uređuje to područje u svim državama regije doneseno je u približno istom vremenskom razdoblju te se sve države susreću sa istim ili sličnim problemima u njegovoj primjeni.

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić održala je izlaganje na temu uloge Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u implementaciji Zakona o suzbijanju diskriminacije u kojem je prisutnima približila specifičnosti djelovanja te institucije na području Republike Hrvatske.

Na konferenciji se raspravljalo o budućim oblicima međusobne suradnje i mogućnostima ostvarivanja zajedničkih aktivnosti. Također je predstavljen Priručnik za postupanje ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u predmetima diskriminacije.