EQIUNET-ova Radna grupa za rodna pitanja na Malti

Malta za webNa poziv i u organizaciji EQUINET-a (Europske mreže tijela koja se bave jednakošću) na Malti je održan sastanak Radne grupe za rodna pitanja na kojoj je predstavljen nacrt najnovijeg EQUINET-ovog priručnika u području uklanjanja jaza u plaćama među spolovima radnog naziva: Handbook on How to Build a Case on Equal Pay te su dogovoreni budući zajednički koraci i projekti vezani uz sprječavanje nasilja nad ženama i u obitelji.

Savjetnik pravobraniteljice, Nebojša Paunović podijelio je sa sudionicima iskustva rada institucije Pravobraniteljice u svim područjima djelovanja s naglaskom na ona koja se odnose na rad u području sprječavanja nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, te sa individualnim slučajevima žrtava nasilja koje se putem pritužbi direktno obraćaju Pravobraniteljici za pomoć. Također, savjetnik pravobraniteljice izrazio je interes Pravobraniteljice za sudjelovanje u budućim EQUINET-ovim projektima koji bi se bavili ovom tematikom te istaknuo kako pravobraniteljica upravo priprema regionalnu konferenciju o femicidu koja bi, između ostalog, trebala stvoriti dodatni pritisak na Hrvatski sabor radi ratifikacije Istanbulske konvencije.

Na Radnoj grupi dogovoren je i njen radni plan za 2017. godinu u kojem će posebni značaj imati stvaranje jače sinergije između svih EQUINET-ovih radnih grupa, zatim organizacija jednog seminara o pravnim aspektima fenomena 'staklenog stropa' te izdavanje publikacije o rodnoj jednakosti u obrazovanju.

Na Radnoj grupi prezentaciju je održala gđa. Renee Laiveira, malteška Povjerenica za promoviranje jednakosti , koja je u svom izlaganju o rodnim i ostalim pitanjima jednakosti s kojima se njeno povjerenstvo bavi, dala i kratki osvrt na planove Malte kao iduće predsjedateljice Europske unije u području diskriminacije i spolne ravnopravnosti.