EQUINET-ov seminar o suzbijanju diskriminacije osoba s invaliditetom

EquinetlogoU organizaciji EQUINET-a (Europske mreže tijela koja se bave jednakošću) i  Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, u Zagrebu je održan dvodnevni seminar pod nazivom „Equality bodies tackling discrimination against persons with intellectual disabilities“. Cilj navedenog seminara je jačanje kapaciteta djelatnika/ica anti-diskriminacijskih tijela za jednakost kako bi se što bolje mogla prepoznati diskriminacija osoba s intelektualnim poteškoćama. Nakon uvodnih izlaganja održane su tri paralelne radionice i to: pravna radionica (pravna pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama), radionica o policy analizi (zastupanje osoba s intelektualnim poteškoćama) i komunikacijska radionica (uspostava komunikacije i razumijevanje osoba s intelektualnim poteškoćama). Na radionicama je aktivno sudjelovala savjetnica Pravobraniteljice,  Martina Krnić.