Pravobraniteljica se sastala s šeficom Odsjeka za međunarodnu suradnju Ministarstva sigurnosti BiH

Ankica Tomic - BiH - RACVIAC za web 2Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s gospođom Ankicom Tomić, šeficom Odsjeka za međunarodnu suradnju u Ministarstvu sigurnosti BiH i zamjenicom predsjedavajućeg Koordinacijskog odbora za praćenje provedbe Akcijskog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 u BiH. Cilj sastanka je razmjena iskustava u pogledu provedbe UN Rezolucije 1325 "O ženama, miru i sigurnosti" u obje države te jačanje suradnje u području tema od zajedničkog interesa. Pravobraniteljica je upoznala gospođu Tomić s načinom rada institucije te praksom i iskustvima u suzbijanju rodne i spolne diskriminacije u RH, kao i s konkretnim pokazateljima te rezultatima višegodišnjeg rada institucije na suzbijanju spolne i rodne diskriminacije i na promociji ravnopravnosti spolova. 

Kako se sastanak odvijao na marginama RACVIAC-ove konferencije “Različitost i rodna uključivost u području sigurnosti”, Pravobraniteljica je svoju sugovornicu upoznala s publikacijom „Žene u policiji“ koju je povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena u organizaciji MUP-a predstavila sama autorica Iva Balgač. Pravobraniteljica je naglasila kako iza publikacije stoji ogroman trud i istraživački rad te kako publikacija predstavlja kvalitetan doprinos sagledavanju postojećeg stanja vezanog za položaj žena u policijskom sustavu s jasno definiranim izazovima, te konkretnim preporukama. Publikacija obuhvaća informacije o prvim ženama koje su krčile put ostalim ženama u profesiji, što MUP poduzima u stvaranju okruženja jednakih mogućnosti za žene i muškarce te do kakvih je pomaka došlo temeljem plana djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova u MUP-u 2011.-2015.

Gospođa Tomić predstavila je Pravobraniteljici publikaciju naziva “Žene u službi sigurnosti u BiH” koju je izradio Centar za sigurnosne studije kao izvještaj o rezultatima istraživanja provedenog u okviru šestomjesečnog projekta naziva: „Osnaživanje žena za jaču integraciju u sektor sigurnosti Bosne i Hercegovine kroz javnu promociju uspješnih liderki“. Gospođa Tomić naglasila je kako učešće žena u sigurnosnom sektoru podržava sveobuhvatno djelovanje u pravcu mira, napretka i održivog razvoja. Istaknula je kako je istraživati ulogu i položaj žena u BiH bilo jako teško, pogotovo kad je riječ o njihovoj zastupljenosti u institucijama sigurnosnog sektora. Publikacija pokazuje kako je od usvajanja Akcijskog plana za provedbu Rezolucije 1325 vijeća sigurnosti UN-a o “Ženama, miru i sigurnosti” prisutan napredak u BiH na planu uključivanja većeg broja žena na značajnijim pozicijama u institucijama sigurnosnog sektora u BiH. No, sprovedeno istraživanje ipak pokazuje da većina tih institucija još uvijek ne ispunjava utvrđeni minimalni standard za manje zastupljeni spol na svim nivoima vlasti. 

Sugovornice su se složile kako istraživanja u obje države zapravo pokazuju da su građani zadovoljniji s radom npr. policijskih struktura u kojima je veća nazočnost žena. Građani više vjeruju u policajke, što rezultira većom suradnjom s policijom u otkrivanju informacija. Zasigurno, više žena u sektoru sigurnosti i obrane vodi do njegove veće profesionalnosti. Uvažavanjem „ženskih“ potreba, prioriteta, iskustava i gledišta postiže se održiv mir i osigurava stabilnost i prosperitet svakog društva.