Pravobraniteljica na međunarodnom kongresu u Beogradu na temu "Starenje i ljudska prava"

BGgerontoloskikongresPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na 10. jubilarnom Međunarodnom gerontološkom kongresu u Beogradu pod nazivom „Starenje i ljudska prava“ koji je okupio više od 200 stručnih osoba iz Srbije, Jugoistočne Europe, EU i SAD, kao i neovisnih institucija/pravobraniteljskih iz Jugoistočne Europe. Pravobraniteljica je sudjelovala na panelu posvećenom ulozi neovisnih tijela za ljudska prava u zaštiti starijih osoba zajedno s povjerenicom za zaštitu ravnopravnosti Srbije, Brankicom Janković, pučkom pravobraniteljicom RH Lorom Vidović, zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućkom Bakovićem i pravobraniteljem za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Ljubinkom Mitrovićem.

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić izlagala je o višestrukoj diskriminaciji žena temeljem spola i dobi, o nasilju u obitelji prema starijim ženama te o višestrukoj diskriminaciji žena na tržištu rada. Upoznala je sudionike/ce kongresa sa statistikom pritužbi građana i građanki, od kojih najviše njih dolazi iz područja rada i zapošljavanja i socijalne sigurnosti te o rezultatima istraživanja o zastupljenosti žena na upravljačkim razinama vezano za njihovu dob. Ukazala je na obiteljsku problematiku vezano za činjenicu da su još uvijek žene te koje skrbe o starijim članovima obitelji te nedostatak domova za starije i nemoćne. Naglasila je kako starije osobe imaju relativno velike šanse da budu otpuštene u razdoblju kada tvrtke smanjuju broj zaposlenih, pogotovo ako su slaboga zdravlja i nemaju visoke kvalifikacije. Također, osobe starije životne dobi vrlo teško se ponovo zapošljavaju zbog predrasuda da su stariji radnici/e manje produktivni/e, manje fleksibilni/e i skloniji/e bolovanjima.

Web Povjerenice za zaštitu ravnopravnosti RS, 18.5.2018.

RTV Vojvodine, 18.5.2018.

N1-Srbija, 18.5.2018.

N1-Srbija, 19.5.2018.