Pravobraniteljica na sastanku Regionalnog koordinacijskog odbora u Podgorici

logoprsmaliNa poziv i u organizaciji mreže organizacija civilnoga društva država Balkanske regije, u Podgorici je održan sastanak Regionalnog koordinacijskog odbora i Balkanske regije, na kojem je nazočila pravobraniteljica Višnja Ljubičić zajedno sa Samrom Filipović-Hadžiabdić, direktoricom Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Nadom Drobnjak, predsjednicom Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, Biljanom Pejović, načelnicom Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, Darkom Živković, generalnim sekretarom „Balkanske regije“ iz Srbije, Kikom Babić-Svetlin, savjetnicom u Agenciji za ravnopravnost spolova BiH, Joškom Mandićem, koordinatorom projekta Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Majom Jović, suradnicom u Odjeljenju za poslove rodne ravnopravnosti, Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore te Slavicom Striković, direktoricom ŽNVO Ženska akcija, Crna Gora. Na sastanku je dogovorena daljnja aktivnost vezano za prijedlog/inicijativu Regionalnog koordinacijskog odbora o pružanju stručne podrške izradi Lokalnog akcijskog plana (LAP) za provedbu rezolucije UNSCR 1325.

Predstavljena je metodologija i parametri potrebni za izradu lokalnih akcijskih planova u BiH, koja je potpuno primjenjiva u regionalnom kontekstu. Uključene u projekt su (BiH, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo, Turska i Albanija). Gender mehanizmi iz ovih zemalja su na zahtjev EIGE već poslali po dvije najbolje prakse (npr. BiH je poslala primjere vezane za donošenje i provedbu AP UNSCR 1325, te razvoj regionalne suradnje i koordinacije od 2005. do danas).

Sastanak je, također, bio prilika za dodatnu razmjenu informacija i promociju postojeće regionalne strukture. Zaključeno je da je potrebno intenzivirati aktivnosti na uspostavljanju regionalne mreže stručnjaka/inja za rodna pitanja koja će sadržavati informacije u području ekspertize i kompetencija te uključivati osobe koje su, prema dosadašnjem iskustvu, spremne na suradnju i razmjenu stručnih znanja i vještina. Dogovorene su aktivnosti vezano za regionalnu konferenciju u trećem kvartalu ove godine u Sarajevu.

Web Agencije za ravnopravnost spolova BiH, 19.6.2018.