Predavanje o ovlastima i radu Pravobraniteljice za studente/ice organizacije Oliviant Conference of Belgium

belgijski studentiNa inicijativu Veleposlanstva Kraljevine Belgije Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova organizirala je predavanje o ovlastima i radu institucije za studente/ice kraljevske organizacije Oliviant Conference of Belgium. Organizacija djeluje preko 65 godina s ciljem obrazovanja studenata/tica u području javnog upravljanja. S obzirom na to da teme agende organizacije Oliviant Conference of Belgium uključuju pitanja ljudskih prava i ravnopravnost spolova, Veleposlanstvo Kraljevine Belgije je u ime organizacije zatražilo sastanak s Pravobraniteljicom kako bi se studenti/ce upoznali s radom njezinog Ureda. Sastanku je prisustvovalo 15 studenata/tica te njihovi mentori gospodin Marc Tonnon i Quentin Van Keymeulen.

U uvodnom dijelu sastanka studente/ice je pozdravila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić koja je predstavila podatke o osnivanju Ureda, diskriminacijske osnove koje se nalaze u njezinoj nadležnosti te područja djelovanja. Savjetnica Nevenka Sudar potom je pružila uvid u ovlasti Pravobraniteljice i trendove vezane za pritužbe te postignuća završenih i aktualnih EU projekata, dok je savjetnica Martina Strunjak sudionike/ce upoznala s anti-diskriminacijskim postupcima, ulogom Pravobraniteljice kao medijatorice, kao i načinom sudjelovanja Pravobraniteljice u sudskim parnicama u svojstvu umješačice.

Sastanku su se pridružile i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević te njezina zamjenica Marija Gabelica Šupljika predstavivši iskustva iz rada Ureda pravobraniteljice za djecu. Studenti/ce su pokazali iznimno zanimanje za temu ravnopravnosti spolova i zavidno znanje te su savjetnicama postavljali brojna pitanja vezano za političku participaciju, prava azilanata te brojna druga područja.