U Berlinu održan sastanak EQUINET-ove Radne grupe za rodna pitanja

WG GEQ - Berlin 3Na poziv i u organizaciji EQUINET-a (Europska mreža tijela koja se bave jednakošću) u Berlinu je 26. – 27. rujna 2018. održan sastanak Radne grupe za rodna pitanja i EQUINET-ovog projekta za borbu protiv nasilja prema ženama i za rodnu ravnopravnost. Tema Radne grupe bila su prava transrodnih i interseksualnih osoba. 

Savjetnik pravobraniteljice, Nebojša Paunović podijelio je sa sudionicima iskustva rada institucije u svim područjima djelovanja s naglaskom na ona koja se odnose na rad u području sprječavanja nasilja prema ženama i obiteljskog nasilja te spolnog uznemiravanja. Također, predstavio je ukratko iskustva rada i u području postupaka koje Pravobraniteljica pokreće samoinicijativno, odnosno temeljem pritužbi građana, s naglaskom na slučajeve žrtava nasilja prema ženama i spolnog nasilja te je posebno istaknuo probleme s kojima se suočavaju rodne manjine. 

Savjetnik pravobraniteljice ukratko je predstavio EU projekte koje institucija Pravobraniteljica trenutno provodi vezano uz nasilje prema ženama, kao i u vezi spolnog jaza u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena. Savjetnik je izrazio interes Pravobraniteljice za sudjelovanje u budućim EQUINET-ovim projektima koji bi se bavili ovom tematikom. Posebno je istaknuo kako je Pravobraniteljica krajem 2017. godine osnovala radno tijelo naziva: „Femicide Watch - za prevenciju femicida u Republici Hrvatskoj“ , te pojasnio kako Radna skupina za nadgledanje femicida, sastavljena od stručnjaka i predstavnika nadležnih ministarstava i institucija, uključuje vođenje detaljne rodne statistike, praćenje i analizu individualnih slučajeva i situacija koje su dovele do ubojstava žena radi uočavanja ključnih propusta relevantnih nadležnih tijela, a u cilju unaprjeđenja zakonodavnog okvira i prakse, prevencije nasilja i zaštite žrtava. Predstavnici EQUINET-a, kao i predstavnici svih prisutnih članica bili su vrlo zainteresirani čuti iskustva Pravobraniteljice iz područja provođenja EU projekata, posebice onih koji se odnose na borbu protiv nasilja prema ženama.

Prezentacije su na Radnoj grupi održali Dan Christian Gattas, izvršni direktor Internacionalne organizacije interseksualnih osoba (OII) i dr. Josch Hoenes, aktivist za prava transrodnih osoba i kulturni znanstvenik. Obojica su istaknuli niz pitanja i problema koje muče interseksualne i transrodne osobe – od nedostatka pravne regulative, nepostojanja cjelovite i uređene medicinske i terapijske skrbi, do sveprisutne i rastuće diskriminacije prema ovim osobama. Zaključno, zamolili su EQUINET da teme koje se tiču trans i interseksualnih osoba svakako uključe i u svoj rad Radne grupe za rodna pitanja kako bi njihove probleme učinili što vidljivijim. Predstavnici EQUINET-a predstavili su preliminarne rezultate istraživanja provedenog među članicama a u vezi prava interseksualnih i transrodnih osoba, te zamolili sudjelovanje većeg broja članica u istraživanju.

Na Radnoj grupi dogovoren je i njen daljnji radni plan za 2019. godinu u kojem će posebni značaj imati stvaranje jače sinergije između svih EQUINET-ovih članica, te prijedlog za nastavak projekta za borbu protiv nasilja prema ženama, a ne njegovu integraciju u točke radne grupe. Kao prijedlog za organizaciju buduće konferencije i seminara Radna grupa je istaknula dvije teme kao prioritetne: sudjelovanje očeva u rodiljnim dopustima, te siromaštvo i rod. Također, dogovorene su i okvirne inicijative EQUINET-a povodom UN-ove kampanje naziva: "16 dana aktivizma za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja" koja će se odvijati od 25. studenog 2018., Međunarodnog dana suzbijanja nasilja prema ženama" do 10. prosinca 2018., Međunarodnog dana ljudskih prava.