Sudjelovanje na Godišnjem sastanku Equinet-a u Briselu

equinetWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovala je u Briselu na Godišnjem sastanku EQUINET mreže za 2018. godinu. Na sastanku su članice Equinet-a glasale o primanju novih članica: Ureda pučkog branitelja Gruzije, Vijeća za sprečavanje i suzbijanje diskriminacije te osiguravanje ravnopravnosti Republike Moldavije i Instituta za žene i jednake prilike Kraljevine Španjolske. Na dnevnom redu bilo je i glasanje o Financijskom računu Equinet-a za 2017. godinu, Zapisniku s Godišnjeg općeg sastanka Equinet-a 2017., kao i o Equinet-ovom Strateškom planu 2019.-2022. i Planu rada te Proračunu 2019.

 

Sastanak je otvorila predsjedateljica Equinet-a Tena Šimonović Einwalter koja se osvrnula na dosadašnja dostignuća Europske mreže tijela za ravnopravnost (Equinet-a) te je predstavila planove za njezin budući rad sadržane u Equinet-ovom Strateškom planu 2019.-2022. Ciljevi strategije uključuju osnaživanje i podršku tijela za ravnopravnost, jačanje suradnje i razmjene znanja i dobrih praksi te poticanje angažiranosti i inovativnosti u radu članica mreže. Članice su jednoglasno usvojile Plan rada i Strateški plan u čijem se postupku izrade Pravobraniteljica osobito zalagala za snažnije zagovaranje neovisnosti tijela za ravnopravnost od strane Equinet-a te jačanje njihovih kapaciteta u cilju dostizanja standarda utvrđenih u Preporuci Europske komisije o standardima tijela za ravnopravnost, kao i za izradu komparativnih analiza najboljih praksi tijela za ravnopravnost koje bi poslužile kao smjernica u njihovom budućem radu.

U drugom dijelu sastanka moderator Equinet-ove radne grupe za utvrđivanje politika i član Odbora Petr Polak, direktorica za ravnopravnost i državljanstvo Europske unije Europske komisije Irena Moozova, predstavnik službe za istraživanja Europskog parlamenta Wouter Van Ballegooij, regionalna predstavnica UN-a za ljudska prava za Europu Birgit Van Hout te povjerenica za ljudska prava Vijeća Europe Dunja Mijatović raspravljali su o ulozi Europske unije u promicanju ravnopravnosti te o prioritetima razvoja anti-diskriminacijske politike.