Dvodnevni regionalni sastanak nacionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova

balkregijaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić organizirala je u Zagrebu dvodnevni Regionalni sastanak nacionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova na kojem sudjeluju predstavnici i predstavnice Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Sastanak je uz pravobraniteljicu Višnju Ljubičić otvorila i direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić. Tema sastanka je rasprava o osnovnoj studiji o rodnim politikama u zemljama zapadnog Balkana.

Web Skupštine Crne Gore, 28.1.2019.