Sastanak EQUINET-ove Radne skupine za rodna pitanja

EquinetLisabonWEBNa poziv i u organizaciji EQUINET-a (Europska mreža tijela koja se bave jednakošću) u Lisabonu je održan sastanak Radne skupine za rodna pitanja i EQUINET-ovog projekta za borbu protiv nasilja prema ženama i rodnu ravnopravnost. Teme koje su okupile Radnu skupinu bile su prava transrodnih i interseksualnih osoba te rodno utemeljeno nasilje i spolno uznemiravanje, a raspravljalo se i o slijedećoj Strategiji za ravnopravnost spolova Europske komisije. 

Stručna suradnica pravobraniteljice Martina Strunjak informirala je članove i članice Radne skupine o tijeku projektnih aktivnosti dvaju tekućih EU projekata „Jednaka prava-jednake plaće-jednake mirovine“ – Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj i Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja nad ženama. Pritom je istaknula da je u sklopu potonjeg projekta predstavljen Medijski kodeks – Vodič za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu, utemeljen na rezultatima istraživanja medijskog izvještavanja o slučajevima femicida 2012.-2016., kao i da je izvršena kvantitativna analiza pravomoćnih presuda prekršajnih i kaznenih sudova u slučajevima nasilja počinjenog na štetu žena u razdoblju 2012.-2016. 

Stručna suradnica je upoznala Radnu skupinu i s aktivnostima Pravobraniteljice vezano za prava transrodnih osoba, konkretno – vezano za uspješno rješavanje pitanja promjene podataka i izdavanja svih obrazovnih certifikata s podacima usklađenim s državnim maticama, a po promjeni spola, odnosno odabira života u drugom rodnom identitetu učenika i studenata te vezano za njezino zalaganje za izradu hodograma troškova koje bi u postupku spolne tranzicije dijelom ili u potpunosti trebala snositi država i utvrđivanje prava izvođenja operativnog zahvata promjene spola na teret obveznog zdravstvenog osiguranja u procesu spolne tranzicije.

Konačno, uputila je Radnu skupinu i u postupanja Pravobraniteljice temeljem pritužbi građana i građanki u slučajevima spolnog uznemiravanja, referirajući se na slučaj u kojem se Pravobraniteljica umiješala u sudski postupak, a u kojem je Vrhovni sud utvrdio da spolno uznemiravanje kolegice na radnom mjestu predstavlja izravnu diskriminaciju te da je osnovano ocijeniti da je stoga riječ o povredi obveze iz radnog odnosa i da su ispunjeni uvjeti za izvanredan otkaz ugovora o radu.

Sastanak je zaključen dogovorom za daljnji plan rada Radne skupine pri čemu su kao prioritetne teme istaknuti ekonomsko siromaštvo u kontekstu ravnopravnosti spolova te pristup zdravstvenim uslugama i reproduktivna prava.