Posjet delegacije iz Gruzije

gruzijskadelegInstituciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova posjetila je jedanaesteročlana delegacija iz Gruzije u kojoj su bili predstavnici/e ministarstva unutarnjih poslova, tužiteljstva, sudova, pravobraniteljskih institucija i nevladinih organizacija te Vijeća Europe. Svrha studijskog posjeta bila je upoznavanje s antidiskriminacijskim pravnim sustavom Republike Hrvatske i mehanizmima za borbu protiv diskriminacije. 

 

Savjetnici/e pravobraniteljice su delegaciju upoznali s institucionalnim mehanizmima za provedbu načela ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj, nadležnostima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te EU projektima kojih je nositeljica, od kojih posebno s dva aktualna „'Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama' i „Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine“.

Delegati/tkinje su postavljali pitanja vezana za rodno uvjetovano nasilje i Istanbulsku konvenciju, nasilje prema spolnim i rodnim manjinama, spolno uznemiravanje te područja na koja se odnose pritužbe koje pravobraniteljica prima od građana/ki.