Sastanak s predstavnikom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju

oscepovjerenikU sklopu posjete Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) Hrvatskoj, održan je sastanak predstavnika/ica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Pravobraniteljice za djecu. Sastanak je održan u cilju analize sustava suzbijanja trgovanja ljudima u Hrvatskoj te će rezultirati izradom detaljnog izvješća. Sastanku su nazočili predstavnici Tajništva OESS-a Valiant Richey, koordinator OESS-a za borbu protiv trgovanja ljudima, Tarana Baghirova, suradnica za službeni posjet i Tetiana Rudenko, viša savjetnica za koordinaciju. Instituciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova predstavili su savjetnici Martina Krnić i Kristijan Kevešević, a instituciju Pravobraniteljice za djecu zamjenica Ivana Buljan Ajelić te savjetnica Gordana Filipović.

 

Savjetnici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ukratko su predstavili zakonski okvir i nadležnosti institucije s posebnim osvrtom na problematiku trgovanja ljudima kao oblika diskriminacije žena. Naime, Pravobraniteljica kontinuirano prati ovu problematiku kroz svoja godišnja izvješća o radu u kojima analizira podatke Ministarstva unutarnjih poslova s posebnim osvrtom na rodnu dimenziju ovog problema. Prilikom analize podataka posebna pažnja se, osim spolu žrtava, pridaje i obliku eksploatacije (u 2018. je spolna eksploatacija bila zabilježena u 13 % slučajeva trgovanja ljudima pri čemu su sve žrtve bile ženskog spola). Savjetnici su posebno istaknuli angažman institucije Pravobraniteljice kroz sudjelovanje u radnoj skupini za izradu novog Protokola o integraciji/reintegraciji žrtava trgovanja ljudima (tijekom 2018.) obzirom kako su primjedbe Pravobraniteljice bile usmjerene upravo na nužnost prepoznavanja specifičnih potreba svake pojedine žrtve pri čemu treba imati u vidu spol i dob žrtve, oblik eksploatacije, spolnu orijentaciju, rodni identitet žrtve te eventualnu trudnoću odnosno majčinstvo/očinstvo žrtve.