Sastanak sa stručnom skupinom za suzbijanje trgovanja ljudima (GRETA)

sasttraffickU sklopu posjete Skupine stručnjaka za suzbijanje trgovanja ljudima (GRETA) koji su određeni za treći krug evaluacije Republike Hrvatske u implementaciji odredaba Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima, predstavnici/e Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Kristijan Kevešević i Martina Krnić, sudjelovali su na zajedničkom sastanku s predstavnicama Pučke pravobraniteljice (zamjenicom Majom Kević i savjetnicom Vanjom Bakalović) i predstavnicama Pravobraniteljice za djecu (zamjenicom Ivanom Buljan Ajelić i savjetnicom Gordanom Filipović). Na sastanku su, kao predstavnici GRETA-e, sudjelovali Ryszard Piotrowicz, prvi potpredsjednik, te Francesco Curcio i Ursula Sticker. Tematski fokus posjete bio je na pristupu pravosuđu i učinkovitim pravnim sredstvima za žrtve trgovanja ljudima.

Savjetnici/e Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ukratko su predstavili zakonski okvir i nadležnosti institucije s posebnim osvrtom na problematiku trgovanja ljudima kao oblika diskriminacije žena. Pravobraniteljica kontinuirano prati ovu problematiku kroz svoja godišnja izvješća o radu u kojima analizira podatke Ministarstva unutarnjih poslova s posebnim osvrtom na rodnu dimenziju ovog problema. Prilikom analize podataka posebna pažnja se, osim spolu žrtava, pridaje i obliku eksploatacije (u 2018. je spolna eksploatacija bila zabilježena u 13 % slučajeva trgovanja ljudima pri čemu su sve žrtve bile ženskog spola). Pored navedenog, istaknut je i problem obiteljskog nasilja kao oblika rodno uvjetovanog nasilja, posebice u kontekstu psihičke i fizičke kontrole i uhođenja žrtava, te je ukratko predstavljen način rada institucije po pritužbama iz tog područja. Vezano uz položaj migranata (o čemu su opširnije iskazivale predstavnice Pučke pravobraniteljice), predstavnice Pravobraniteljice za djecu osvrnule su se na djecu kao žrtve trgovanja ljudima, posebice na djecu bez pratnje dok su predstavnici/e Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ukazali/e na potrebu promatranja procesa migracije iz rodne perspektive.