Sastanak sa sutkinjom iz Slovenije u sklopu EJTN programa razmjene

sastslovsutkU okviru Programa razmjene Europske mreže institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN), instituciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova posjetila je sutkinja Martina Šetinc Tekavc iz Slovenije (Višje delovno in socialno sodišće, Ljubljana) koja boravi u specijaliziranoj razmjeni iz područja radnog prava, u pratnji Lee Pehnec iz Pravosudne akademije. Ispred institucije Pravobraniteljice sastanku su nazočili savjetnici/e za pravna pitanja, Martina Krnić i Kristijan Kevešević, koji su sutkinju upoznali sa zakonskim ovlastima i nadležnošću Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, kao i sa načinom rada i postupanja po pritužbama građana/ki te sa primjerima dobre prakse.

Sutkinja Šetinc Tekavc predstavila je svoje područje rada (radno pravo) kao i postojeće probleme sa kojima se susreće u svom radu (dokazivanje diskriminacije, nedostatak sudske prakse vezano uz diskriminacijske postupke). Savjetnici/e Pravobraniteljice upoznali/e su sutkinju i sa sva četiri EU projekta koje je institucija Pravobraniteljice do sada provodila, a posebice sa zadnja dva projekta koja su u tijeku: „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ i „Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” – Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj.