Sudjelovanje na pravnom seminaru na temu ravnopravnosti spolova i nediskriminacije u Bruxellesu

legalseminarBRUU organizaciji Europske komisije, Glavna uprava Europske komisije za pravosuđe i potrošače, u Bruxellesu je održan pravni seminar na temu antidiskriminacije i ravnopravnosti spolova. Svojim uvodnim govorom seminar je otvorila glavna direktorica Glavne uprave Europske komisije za pravosuđe i potrošače Tiina Astola. U svome obraćanju istaknula je da rezultati novog Eurobarometra o diskriminaciji u Europskoj uniji pokazuju pozitivan napredak u percepciji o diskriminaciji spram prethodnog Eurobarometra iz 2015. te najavila donošenje nove strategije ravnopravnosti spolova. Sutkinja Suda Europske unije Sacha Prechal održala je središnji govor seminara na temu odnosa Povelje EU o temeljnim pravima i direktiva s područja suzbijanja diskriminacije, naglašavajući da se radi o relaciji između generalnog prava sadržanog u Povelji te posebnog prava koje izvire iz Povelje, odnosno da Povelja predstavlja standard kroz koji treba promatrati sekundarno pravo. Međusobnu povezanost Povelje i direktiva opisala je na primjerima predmeta C-406/15 – Milkova, C-404/18 - Hakelbracht i drugi, C-414/16 – Egenberger i sl.

 

U nastavku seminara, kao predstavnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Kristijan Kevešević, pravni savjetnik Pravobraniteljice, prisustvovao je specijaliziranim radionicama na temu pozitivnih mjera u području ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te na temu tereta dokaza u diskriminacijskim postupcima. U okviru rasprave, ukazao je na problem nerazumijevanja koncepta pozitivnih mjera od strane poslodavaca koji uvođenjem posebnih mjera u svrhu poboljšanja položaja pojedine skupine radnika ponekad istovremeno generiraju diskriminaciju druge skupine radnika te opisao zakonske ovlasti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u ispitnim postupcima prema kojima su sva javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe dužne Pravobraniteljici dati sve potrebne informacije i dostaviti na uvid dokumentaciju bez obzira na stupanj tajnosti najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Tijekom seminara predstavljena je najnovija publikacija Europske komisije na temu rodno utemeljenih pozitivnih mjera u području zapošljavanja u Europi pod naslovom „Gender-based positive action in employment in Europe“.