Sastanak u Zagrebu s predstavnicima Odbora za prava žena i jednakost spolova Europskog parlamenta

EP

U Predstavništvu EP u RH, Pravobraniteljica Višnja Ljubičić sastala se sa zastupnicima Europskog parlamenta (EP), ujedno i članovima Odbora za prava žena i jednakost spolova EP, gđom. Pierrette Hrzberger-Fofana, gđom. Annika Bruna i g. Predragom Matićem. Sastanak je organiziran kako bi se zastupnici EP upoznali s ključnim temama s kojima se institucija Pravobraniteljice bavi kao i s naporima koje ulaže Pravobraniteljica u očuvanju i unapređenju jamstava ravnopravnosti spolova u RH. Pravobraniteljica, Višnja Ljubičić i njen tim savjetnika Josip Grgić, Kristijan Kevešević i Nebojša Paunović upoznali su zastupnike s EU projektima koje Pravobraniteljica provodi u području ravnopravnosti spolova s naglaskom na suzbijanje rodno utemeljenog nasilja. 

Pravobraniteljica i njeni savjetnici pojasnili su zastupnicima EP zakonodavni okvir i praksu vezanu uz rodno uvjetovano nasilje, posebice u svjetlu ratificirane Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Predstavljena je statistika i trendovi vezani uz pojavnost i procesuiranje rodno utemeljenog nasilja. Pravobraniteljica je istaknula kako institucija ulaže znatne napore kako bi sve vlade bez obzira na njihova politička opredjeljenja i česte promjene upoznala s neuralgičnim točkama u sustavu suzbijanja i borbi protiv rodno utemeljenog nasilja. Nedostatak sustavne edukacije pravosuđa, manjkavosti zakonodavnog okvira, nepostojanje organizirane i učinkovite rane prevencije i resocijalizacije počinitelja nasilja, manjak skloništa za žrtve nasilja samo su neka od područja u kojima Pravobraniteljica ulaže znatne napore kako bi se sustav unaprijedio, istaknuto je na sastanku.

Područje reproduktivnih prava, priziva savjesti, dostupnosti zdravstvene usluge prekida trudnoće teme su koje su također bile predmet interesa zastupnika EP, a koje je Pravobraniteljica predstavila iz perspektive neovisne institucije koja se zalaže za očuvanje i unaprjeđenje stečenih prava žena. Diskurs razgovora u ovom području rada institucije i interesa zastupnika obuhvatio je tzv. ‘moliteljske inicijative’, te odnos između slobode izražavanja mišljenja i ugrožavanja sloboda drugih u smislu zaštite prava žena na izbor i jednaku dostupnost zdravstvenih usluga.

Pravobraniteljica je istaknula kako njen rad na navedenim temama uz upornost i dosljednost, karakterizira i proaktivnost u smislu konstruktivnog, zajedničkog i sinergijskog iznalaženja rješenja, kako s dionicima iz izvršne vlasti tako i s onima na obje strane civilnog spektra. Cilj je zajednički i on predstavlja težnju za očuvanjem i unapređenjem jamstava ravnopravnosti spolova kao garanta zaštite prava i sloboda svih građana i građanki.