Sastanak u Veleposlanstvu Francuske Republike o implementaciji Istanbulske konvencije

FrancambIstanbU prostorijama Francuskog veleposlanstva u Hrvatskoj održan je sastanak g. Martina Szcrupaka, zamjenika ravnatelja Ureda za europska i međunarodna pitanja francuskog Državnog tajništva zaduženog za ravnopravnost žena i muškaraca, sa predstavnicama/icima Autonomne ženske kuće Zagreb te institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Sastanak je održan umjesto ranije predviđenog okruglog stola koji se u organizaciji Francuskog veleposlanstva u Hrvatskoj, Autonomne ženske kuće Zagreb te Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora trebao održati u prostorijama Hrvatskog sabora, a koji je otkazan uslijed epidemioloških mjera koje se provode u Republici Hrvatskoj.

 

Tema sastanka bila je praćenje provedbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulska konvencija) u Hrvatskoj i Francuskoj uz razmjenu iskustava. U uvodnom dijelu g. Szcrupak je ukratko predstavio politiku protiv obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama u Francuskoj nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su predstavnici/ice Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravni savjetnici/e Kristijan Kevešević i Martina Krnić, ukazali/e na pojedina relevantna pitanja kojima Pravobraniteljica kontinuirano posvećuje pažnju. Tako je ukazano na pitanje financiranja postojećih skloništa za žrtve obiteljskog nasilja te potrebu osnivanja novih skloništa (na području šest županija u Hrvatskoj u kojoj još uvijek ne postoji niti jedno sklonište).

Istaknuto je i pitanje sankcioniranja partnerskog nasilja te potreba daljnjeg usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom u tom dijelu. Naglašena je i važnost rodno osjetljivog pristupa u radu sa žrtvama svih oblika rodno uvjetovanog nasilja kao i potreba edukacije svih djelatnika/ica koji se u svom radu susreću sa žrtvama. S tim u vezi, ukratko je predstavljen EU projekt „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja nad ženama“ čija nositeljica je bila Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, a u sklopu kojeg projekta je bilo održano ukupno 9 dvodnevnih edukacija za suce/sutkinje, državne odvjetnike/ice i policijske službenike/ice.