Održan dvodnevni webinar – Rodna ravnopravnost i europsko pravo

ERA webinarPravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovala je na dvodnevnom webinaru za suce i državne odvjetnike s područja Europske unije na temu Rodne ravnopravnosti i europskog prava. Webinar je organizirala Akademija Europskog Prava (ERA) u okviru programa EU za prava, jednakost i državljanstvo.

Dvodnevni webinar sudionicima je pružio detaljni pregled recentnog zakonodavstva EU o ravnopravnosti spolova, tumačenja temeljnih pojmova rodne i spolne ravnopravnosti Suda Europske unije, definicije ključnih pravnih pojmova (izravna/neizravna diskriminacija, uznemiravanje i spolno uznemiravanje), prebacivanja tereta dokazivanja, jednakosti plaća, pravnih lijekova i sankcija kod spolnog uznemiravanja, zatim pregled tema i najnovijih normativnih rješenja vezanih uz usklađivanje poslovnog i obiteljskog života, nasilja prema ženama te komparativni pregled sudske prakse vezane uz navedene teme. Sudionici webinara bili su suci i sutkinje, tužitelji te ostali članovi pravosuđa iz država članica EU-a, Islanda, Lihtenštajna i Velike Britanije.

U okviru webinara, pravni savjetnik Pravobraniteljice, Nebojša Paunović održao je predavanje pod naslovom: Učinkovitost procesuiranja: zaštita žrtava i kažnjavanje u slučajevima spolne diskriminacije. U svom predavanju, savjetnik je predstavio ovlasti i nadležnosti Pravobraniteljice, zakonodavni okvir RH koji se tiče uznemiravanja i spolnog uznemiravanja, sudsku praksu u području spolnog uznemiravanja, te bogatu praksu rada Pravobraniteljice na pritužbama građana/ki vezano uz uznemiravanje i spolno uznemiravanje. Savjetnik Paunović kratko je predstavio i EU projekte koje Pravobraniteljica provodi na temu unaprjeđenja zaštite od rodno utemeljenog nasilja te zaključio svoje predavanje s preporukama Pravobraniteljice vezano uz unaprjeđenje sustava zaštite žrtava i progona počinitelja u području uznemiravanja i spolnog uznemiravanja.