Sudjelovanje na internetskoj konferenciji Equality2020

equality2020U organizaciji Europske mreže tijela za jednakost (EQUINET), Europske komisije, Glavnog tajništva Vijeća EU-a i Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, 29. lipnja 2020. godine održana je internetska konferencija pod nazivom Equality2020, na kojoj je kao predstavnik institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelovao Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice.

Konferenciju, posvećenu obilježavanju 20. obljetnice od usvajanja Direktive Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o primjeni načela ravnopravnosti osoba bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (Direktiva o rasnoj jednakosti), svojim uvodnim govorima otvorili su Anne Gaspard, izvršna direktorica EQUINET-a te Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa Republike Hrvatske, pri čemu su naglasili da je ravnopravnost jedna od glavnih zajedničkih vrijednosti te, zajedno s poštivanjem ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, vladavine prava i ljudskih prava, temeljna vrijednost Europske unije.

Na današnji dan prije točno 20 godina, Vijeće EU usvojilo je Direktivu o rasnoj jednakosti koja je bila prvi instrument ravnopravnosti tzv. „nove generacije“ koji je proširio pravnu zaštitu od diskriminacije izvan okvira spola te utkao put drugim pravnim instrumentima koji proširuju zaštitu na nove osnove i područja primjene.

Tijekom diskusije na konferenciji ukazano je na značajna postignuća na području ravnopravnosti u prethodnih 20 godina, kao i važnu ulogu tijela za jednakost u borbi protiv diskriminacije. Međutim, kao što je pokazala trenutna kriza uzrokovana bolešću COVID-19, ravnopravnost i nediskriminacija kao temeljne vrijednosti nisu apsolutno zaštićene. Uslijed velikih društvenih izazova, države članice poduzimaju mjere koje se nejednako odražavaju na građane, te često više pogađaju društvene skupine koje se već nalaze u ranjivom položaju. Stoga se kao važnim istaknulo pitanje ulaganja daljnjih napora u promociji postojećeg pravnog okvira, osobito EU Povelje o temeljnim pravima, kao i konačno donošenje horizontalne antidiskriminacijske direktive koja je već 12 godina u proceduri donošenja.

U svom obraćanju povjerenica za ravnopravnost Helena Dalli je istaknula da činjenica da horizontalna direktiva još uvijek nije donesena predstavlja neuspjeh Europske unije te da je njeno donošenje jedan od prioriteta. Pored navedenog, povjerenica je najavila da će Europska komisija tijekom godine izraditi izvješća o primjeni Direktive o rasnoj jednakosti te Direktive Vijeća 2000/78/EZ o uspostavi okvira za jednak tretman na području zapošljavanja i odabira zanimanja.

Istovremeno s konferencijom, objavljeno je i zajedničko priopćenje predsjednice izvršnog odbora EQUINET-a Tene Šimonović Einwalter, povjerenice za ravnopravnost Helene Dalli te ministra pravosuđa Republike Hrvatske Dražena Bošnjakovića u kojem je, između ostalog, naglašeno da ravnopravnost, kao temeljna vrijednost Europske unije, potiče na zajedničku brigu za ljudsko dostojanstvo i predstavlja sastavni dio našeg shvaćanja pojmova pravičnosti i pravde. Jednakost omogućuje sudjelovanje svih u gospodarskom, društvenom i kulturnom životu, daje pravo glasa svim skupinama u odlukama koje na njih utječu i promiče raznolikost. Europsko zakonodavstvo vezano uz ravnopravno postupanje stvoreno je da odražava tu osnovnu vrijednost osiguravanjem osnovnog načela jednakog postupanja te podrškom i zaštitom ljudi koji su izloženi diskriminaciji.

Nadalje, istaknuto je da su se tijekom proteklih 20 godina tijela za jednakost  pokazala kao ključni akteri za unapređenje ravnopravnosti u Europi, pokrećući pozitivne promjene na društvenoj, institucionalnoj i individualnoj razini. Kao čuvari jednakosti na terenu, to su neovisna i stručna javna tijela, kojima žrtve diskriminacije mogu lako pristupiti.

Tijela za jednakost doprinose provedbi i daljnjem razvoju pravnog okvira vezanog uz jednakost i nediskriminaciju kroz preporuke nositeljima izrade politika u cilju formuliranja boljih mjera i zakona koji se tiču jednakosti.

S obzirom na pojavnost diskriminacije kao rezultat krize izazvane epidemijom bolesti, Equinet je objavio i Preporuku za pravednu i ravnopravnu Europu: Obnova društva nakon COVID-19, koja je predstavljena i tijekom konferencije.

Equinet je mreža koju čine 49 tijela za jednakost, a Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je članica od 2013. godine.

Više informacija o konferenciji dostupno je na stranici https://equality2020.eu/.