Sudjelovanje na online sastanku projektnih partnera "Parents@Work"

parentsatworkOdržan je online sastanak projektnih partnera L&R Sozialforschung-a (L&R institut za društvena istraživanja) iz Austrije, Pravobraniteljice za jednakost iz Austrije, Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje-CESI te Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u okviru projekta „Parents@Work: Promjena različitih implikacija (mogućeg) roditeljstva za žene i muškarce“. Nakon provedenih istraživanja u Hrvatskoj i Austriji sa žrtvama diskriminacije na radu zbog roditeljske brige za djecu, na sastanku su razmijenjene informacije o tijeku istraživanja koje projektni partneri provode putem intevjuiranja poslodavaca u Austriji i Hrvatskoj. Nakon međusobne usporedbe rezultata istraživanja, izradit će se specifične preporuke za poslodavce, uvažavajući pritom i okolnosti uvjetovane epidemijom bolesti COVID-19.

Preliminarni rezultati ukazuju na visoku prisutnost stereotipa u radnim sredinama o ulozi muškaraca koji predstavljaju prepreku češćem korištenju roditeljskog dopusta od strane očeva. Zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević ukazao je na iznimno nizak udio muškaraca u korištenju roditeljskog dopusta koji je u 2019. godini iznosio ispod 9%, te da je potrebno djelovati u smjeru kulturološke promjene u poslovnim sredinama u cilju uklanjanja stereotipa koji muškarce odvraćaju od korištenja roditeljskog dopusta.

Nakon obrade rezultata istraživanja i izrade preporuka, uslijedit će promotivne aktivnosti u cilju što šire distrubucije preporuka među poslodavcima i radnicima/ama diskriminacije te edukativne aktivnosti sa svrhom jačanja njihove svijesti o prisutnosti diskiminacije te raspoloživim mehanizmima za zaštitu.

Projekt je usmjeren na identificiranje nedostataka s kojima se majke i očevi suočavaju na radnom mjestu i prilikom prijave za posao te razvijanje novih strategija koje će pomoći poslodavcima i radnicima/ama u borbi protiv diskriminatornih praksi.

Više informacija o projektu dostupno je na sljedećim poveznicama:

https://parentsatwork.eu/

https://www.facebook.com/Parents-at-Work-Changing-Perceptions-113732856995474

https://twitter.com/ParentsWork