Sudjelovanje na online konferenciji „Mutual learning online regional conference on good practices and lessons learned regarding countering hate speech"

Behave logoU okviru projekta „(Od)govor- BEHAVE – SEE Beyond Hate: Learning and Acting to Counter Hate Speech Online in South East Europe“, 14. i 15. listopada 2020. godine održana je dvodnevna regionalna online konferencija na temu dobrih praksi i stečenih iskustava na području suzbijanja govora mržnje na internetu. Paneli prvog dana konferencije bili su posvećeni prezentaciji pravnih okvira na EU i nacionalnoj razini vezano uz suzbijanje govora mržnje te suradnje između državnih institucija i civilnog društva, o čemu su iz svojih perspektiva izlagali predstavnici pravobraniteljskih institucija u regiji, nevladinih organizacija, državnog odvjetništva i Europske komisije. Pored toga, ukazano je na napredak u primjeni Kodeksa postupanja u borbi protiv govora mržnje na internetu (Code of Conduct on Countering Hate Speech Online) u protekle četiri godine, s naglaskom na sve veći interes IT tvrtki za pristupanje Kodeksu, a posljednja je to učinila platforma Tik Tok u rujnu ove godine.

 

Zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević uključio se u raspravu i ukazao da je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova prepoznala važnost primjene Kodeksa postupanja te je iz tog razloga u svom izvješću za 2019. godinu pozvala nadležna tijela da poduzmu dodatne napore u cilju suzbijanja govora mržnje te potiču na prijavljivanje govora mržnje kroz mehanizam koji je uspostavljen Kodeksom postupanja u borbi protiv govora mržnje na internetu.

U panelima tijekom drugog dana konferenciji, izloženo je nekoliko modela medijske samoregulacije u području suzbijanja govora mržnje iz Slovenije, Srbije i Hrvatske koji su u okviru projekta prepoznati kao primjeri dobre prakse. Projekt „(Od)govor- BEHAVE – SEE Beyond Hate: Learning and Acting to Counter Hate Speech Online in South East Europe“ provode Mirovni institut iz Ljubljane, Fakultet društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani, Centar za mirovne studije iz Zagreba te Novosadska novinarska škola, a posvećen je utvrđivanju dobrih praksi i podrška uzajamnom učenju u borbi protiv govora mržnje na mreži između državnih institucija i nevladinih dionika u spomenute tri države, razumijevanju fenomena govora mržnje na internetu, jačanju kritičkog promišljanja te reakciji na dominantne forme govora mržnje, posebno one koje su usmjerene na mlađu populaciju.