RACVIAC-Konferencija „From Expectations to Reality“

logo RacviacPovodom obilježavanja 20. godišnjice donošenja Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti,  u organizaciji RACVIAC-Centra za sigurnosnu suradnju održana je međunarodna online konferencija pod nazivom „From Expectations to Reality (Od očekivanja do stvarnosti)“. O postignućima u implementaciji Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 u okviru međunarodnog konteksta raspravljali su predstavnici NATO-a, Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) i Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF). Iako su napravljeni znatni pomaci, istaknuto je da je potrebno poduzeti daljnje napore u cilju odgovarajuće implementacije Rezolucije, pri čemu je naglasak stavljen na iznimno važnu ulogu savjetnika za rodnu ravnopravnost unutar oružanih snaga (tzv. gender advisors), obuku i političku volju, odnosno uspostavu vodstva koje je osjetljivo na pitanja rodne ravnopravnosti. U okviru rasprave o napretku u implementaciji Rezolucije u regionalnom kontekstu, predstavljena su postignuća Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Republike Hrvatske.

 

Konferenciji je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Kristijan Kevešević, koji je se osvrnuo na ulogu institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u praćenju implementacije Nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325(2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija, za razdoblje od 2019. do 2023. godine (NAP II), a s obzirom na izravni utjecaj na provedbu Rezolucije, posebno je skrenuo pozornost na nedavno predstavljeni partnerski projekt Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i CESI-Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje pod nazivom „Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske - Strengthening and supporting women in the army force and in the peace missions of the Republic of Croatia”, koji je izabran je na natječaju AEIF 2020 koji raspisuje američka Vlada. Projekt je podržalo Veleposlanstvo SAD-a u Republici Hrvatskoj, a alumni - nositelji u Republici Hrvatskoj su doc.dr.sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović (U.S. – European Security Issues) i doc.dr.sc. Davor Božinović (Foreign Policy).

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda je usvojilo je Rezoluciju 1325 na dan 31. listopada 2000. godine kao odgovor na izmijenjenu prirodu rata i sve veću izloženost civila, osobito žena i djevojčica nasilju i ratnim stradanjima. Proširujući svoj mandat na pitanje složenih međuodnosa žena, mira i sigurnosti, Vijeće sigurnosti je ovom rezolucijom postavilo politički i normativni okvir za praktično djelovanje na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini usmjereno na osnaživanje žena i djevojčica te ostvarenje rodne jednakosti kao ključnih elemenata za očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti.