Obilježavanje 20 godina UN Rezolucije 1325 - "Žene, mir i sigurnost" u Bosni i Hercegovini

 

Logo 20 godina UN Rez 1325 u BiHU organizaciji Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Misije OSCE-a u BiH, Ureda specijalnog predstavnika Europske unije u BiH i UN Women BiH, obilježeno je 20. godina Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda - "Žene, mir i sigurnost" u Bosni i Hercegovini. Konferenciji koja je organizirana povodom obilježavanja, ispred Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova prisustvovao je Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice.

 

U uvodnim govorima predstavnika organizatora istaknuto je da koncept „Žene, mir i sigurnost” danas predstavlja međunarodno priznati standard koji omogućava da do izražaja dođe golemi potencijal žena da budu sudionice mirovnih procesa i faktori promjene. Međutim, prepoznato je da u svijetu još uvijek postoje brojni izazovi za punu primjenu Rezolucije 1325 koji pretpostavljaju poštivanje ženskih ljudskih prava i ravnopravno uključivanje u procese. S obzirom na postkonfliktnu situaciju u BiH, naglašeno je da sigurnost ima mnogo širi značaj od puke odsutnosti sukoba, te da u tom smislu treba uspostaviti preventivne mehanizme koji će otkloniti prijetnje za mir i sigurnost. Pritom, multidisciplinarni pristup se pokazuje nužnim kod uklanjanja predrasuda i stereotipa o predisponiranosti i domintnoj ulozi muškaraca u oružanim snagama i općenito području sigurnosti.

Bosna i Hercegovina je usvojila treći po redu Akcijski plan za implementaciju UN Rezolucije 1325 za period 2018-2022. godine, čime pokazuje opredijeljenost za kontinuiranu i sustavnu implementaciju Rezolucije u BiH.

U panelu koji je uslijedio nakon uvodnih govora raspravljano je o dostignućima, izazovima i budućim koracima u provedbi UN Rezolucije 1325. Istaknuto da žene polako napreduju u hijerarhiji te da se povećava njihova zastupljenost, ali da je još uvijek potrebno uložiti znatne napore u podizanje svijesti društva i razumijevanje da sve procese treba promatrati iz perspektive ravnopravnosti spolova jer je ona temelj održivog razvoja, a na tom putu kao osnovni problemi se pokazuju tradicionalna društvena percepcija i nedostatak financijskih sredstava.

Zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević je ukazao da ombusmanske institucije u procesu implementatije UN Rezolucije 1325 mogu imati vrlo značajnu ulogu te istaknuo da u Republici Hrvatskoj institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova prati implementaciju Nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija, za razdoblje od 2019. do 2023. godine (NAP II). S obzirom na istaknutu problematiku nedostatka financijskih sredstava za učinkovitu provedbu UN Rezolucije 1325, ukazao je na nedavno predstavljeni partnerski projekt Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i CESI-Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje pod nazivom „Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske - Strengthening and supporting women in the army force and in the peace missions of the Republic of Croatia”, financiran od strane State Departmenta. Projekt je podržalo Veleposlanstvo SAD-a u Republici Hrvatskoj, a alumni - nositelji u Republici Hrvatskoj su doc.dr.sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović (U.S. – European Security Issues) i doc.dr.sc. Davor Božinović (Foreign Policy).