Pravobraniteljica u Vilniusu na poziv EIGE-a

PRSVilniusradionicaNa poziv Europskog instituta za rodnu ravnopravnost - EIGE, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u Vilniusu u radu seminara i radionica o provedbi rodno osjetljivog odlučivanja i politika pod nazivom: "How to make gender mainstreaming work?" Cilj seminara bio je okupiti pedesetak nacionalnih i regionalnih institucija koje se bave rodno osjetljivim politikama kako bi razmijenile iskustva, pogotovo iskustva dobre prakse te zajednički predložili smjernice za budući rad.

Izraz gender mainstreaming, koji se kod nas prevodi sa rodno osvještene politike, ne postoji kao cilj sam po sebi, već je to strategija postizanja ravnopravnosti između žena i muškaraca koja se koristi kako bi se rodna pitanja uvela u politike i programe EU i zemalja članica.

Web EIGE

Attachments:
Download this file (EIGE - dnevni red.pdf)EIGE - dnevni red.pdf[ ]204 Kb