Istraživanje sudske prakse u području antidiskriminacijske zaštite - 2010.

Pravobraniteljica je u razdoblju od listopada 2010. godine do prosinca 2010. godine provela istraživanje sudske prakse u području antidiskriminacijske zaštite.  Cilj istraživanja bio je osigurati osnovni uvid u način na koji hrvatski sudovi tumače i primjenjuju neka temeljna antidiskriminacijska jamstva kao što su zabrana izravne diskriminacije, zabrana neizravne diskriminacije ili zabrana seksualnog uznemiravanja odnosno uznemiravanja temeljem spola.
Istraživanje je pošlo od pretpostavke da je u pogledu razumijevanja sadržaja odnosno opsega i dosega antidiskriminacijskih jamstava sudska praksa u najmanju ruku jednako važna kao i sam zakonski tekst. Ovakva pretpostavka temelji se na karakteru antidiskriminacijskih jamstava za koje se hrvatski pravni poredak opredijelio u zadnjih desetak godina, prvenstveno kako bi udovoljio zahtjevima usklađivanja s pravnim poretkom Europske unije.