sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

NEIZRAVNA DISKRIMINACIJA

OPIS SLUČAJA PRS 03-05/15-28

Pravobraniteljica je upoznata sa slučajem u kojem se majka pritužila jednom varaždinskom portalu da u CineStaru Varaždin nije mogla ostvariti popust unutar njihovog obiteljskog paketa te da je morala platiti punu cijenu za sebe i kći. Smatrala je da je stoga, kao samohrana majka bila diskriminirana temeljem obiteljskog statusa.  

Opširnije...

Upozorenje i preporuka PRS - Materinstvo i obiteljski status, Neizravna diskriminacija (2)

Pravobraniteljici za ravnopravnost poslova dostavljen je na znanje dopis Sindikata policije Hrvatske upućen MUP RH Kabinetu ministra i Ravnateljstvu policije, uz koji  je dostavljen i dopis Glavne podružnice SPH za županijsku PU, koji ukazuje na bitne povrede propisa zbog kojih su ugroženi život, zdravlje i dostojanstvo policijskih službenika u županijskoj PU. Uvidom u priloženu dokumentaciju Pravobraniteljica je zaključila da se dio navedenih problema gospođe N.N. može razmatrati kao izravna diskriminacija uvjetovana spolom, koja se odnosi, sukladno članku 7. stavku 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008),  na svako postupanje uvjetovano spolom kojim se osoba stavlja ili je bila stavljena ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji.
Isto tako bi se dio problema gospođe N.N. mogao razmatrati kao diskriminacija na temelju bračnog i obiteljskog statusa, koja je sukladno članku 6. stavku 2. istog Zakona zabranjena, pri čemu se i  nepovoljnije postupanje prema ženama na osnovi trudnoće i materinstva smatra  diskriminacijom. Iz tih razloga pribavljena je i potpisana suglasnost pritužiteljice na postupanje.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/10-40 (2)

Pravobraniteljici se obratila N.N. iz X., zaposlena u tvrtki XY, navodeći kako su sada u tvrtki u fazi izrade tzv. seniority liste po uzoru na druge evropske tvrtke koje se bave istom djelatnošću. Seniority liste postoje u svim većim evropskim tvrtkama koje se bave istovrsnom djelatnošću i predstavljaju listu za napredovanje, odlučivanje o slobodnim danima, o prednostima kod utvrđivanja vremena godišnjeg odmora i sl. Osnovni kriterij prema kojem se utvrđuje rang-lista zaposlenika jest letački staž. U letački staž se računa isključivo vrijeme provedeno u zraku, s tim što se od tog vremena ne odbija odsustvo s posla radi stručnog usavršavanja u vezi s poslom, porodiljskog dopusta, kao niti služenje vojnog roka. Ti navodi pritužiteljice vrijede za evropske kompanije. Pritužiteljica nadalje navodi da su u XY odlučili prvi u regiji izraditi takvu listu, da planiraju sklopiti sporazum s poslodavcem, te da bi takva lista bila kriterij napredovanja, ali i određivanja ostalih prava. Osnovni problem, u vezi s kojim je i došla po pravni savjet, jest neslaganje između zaposlenika – članova sindikata oko toga treba li u letački staž ubrojiti i vrijeme provedeno na porodiljnom dopustu ili ne.

Opširnije...