sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-01/11-02 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se izjavom na zapisnik obratila P. G. iz Z. navodeći kako je u periodu od 06.12.-20.12.2010. radila u tvrtki C.W.C. u Z. na poslovima čišćenja wellnessa, teretane i stanova te kako je na tom poslu bila višestruko izložena spolnom uznemiravanju od strane poslodavca, odnosno direktora D. S. Pritužiteljica navodi kako joj je poslodavac ponudio edukaciju za maserku te kako ju je nagovarao na masaže na kojima se osjećala nelagodno. Navela je da ju je tijekom tih masaža više puta kao nehotice dodirivao po intimnim dijelovima tijela uslijed čega je ona htjela prekinuti masaže, što poslodavac nije htio, te kako je poslodavac inzistirao da i ona njega izmasira, a prvenstveno mišiće kod intimnih dijelova tijela. Nadalje pritužiteljica navodi kako je prema dogovoru trebala raditi četiri sata dnevno, iako je uvijek ostajala dulje. Plaća je bila dogovorena u iznosu od 2.000,00 kuna mjesečno što je uključivalo i rad subotama kada je trebala čistiti stanove u sklopu tvrtke, za što bi dobivala 250,00 kuna  od vlasnika tih stanova, ali da joj se taj iznos trebao oduzimati od plaće. Međutim, navodi kako nikada nije potpisala nikakav ugovor kojim bi bio reguliran njezin radnopravni status, kako ju poslodavac nikada nije prijavio na mirovinsko i zdravstveno osiguranje te da je ona 20.12.2010. prekinula radni odnos. Tom prilikom joj je poslodavac isplatio iznos od 1.700,00 kuna, koji je predstavljao akontaciju iz koje je ona trebala isplatiti kolegicu koja ju je mijenjala, a što je bilo suprotno početnom dogovoru.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Na zahtjev pravobraniteljice za dostavom izvješća i dokumentacije, poslodavac se očitovao samo jednom rečenicom navodeći kako „navodi pritužiteljice nisu istiniti“ te pritom nije dostavio ništa od relevantne dokumentacije niti je iznio bilo kakve činjenice kojima bi dokazao svoj navod. Stoga je pravobraniteljica u konkretnom slučaju, primjenom čl.30.st.4. Zakona o ravnopravnosti spolova i sukladno Direktivi 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 05.07.2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog tretiranja muškaraca i žena u pitanjima zapošljavanja i obavljanja zanimanja (odjeljak 2., čl.19.), te u skladu s praksom Europskog suda pravde, primijenila načelo prebacivanja tereta dokazivanja na tuženika, s obzirom da se radi o povredi načela jednakog postupanja, odnosno o diskriminaciji. Sukladno navedenom načelu, a imajući u vidu kako spolno uznemiravanje predstavlja diskriminaciju (sukladno čl.8. st.3. Zakona o ravnopravnosti spolova) te kako je pritužiteljica u konkretnom slučaju iznijela činjenice koje opravdavaju sumnju da je došlo do njezine diskriminacije, pravobraniteljica je ustanovila kako je poslodavac pritužiteljicu spolno uznemiravao, odnosno diskriminirao, te mu je uputila upozorenje i dala odgovarajuću preporuku za budući rad. U odnosu na navode pritužiteljice koji se odnose na njezin radnopravni status za vrijeme rada kod predmetnog poslodavca, pravobraniteljica je sukladno svojim ovlastima zatražila provođenje nadzora od Državnog inspektorata, koji je proveo inspekcijski nadzor te je protiv poslodavca pravne osobe i D. S. kao odgovorne osobe u pravnoj osobi nadležnom prekršajnom sudu podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o radu.