sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

SEKSUALNA ORIJENTACIJA

Postupanje po pritužbi na diskriminaciju temeljem spolne orijentacije

logoprsmaliPravobraniteljica za ravnopravnost spolova postupala je po pritužbi građanina na diskriminaciju temeljem spolne orijentacije od strane KUD VŠG iz mjesta Gundinci. Pritužitelj je naveo da je njemu i njegovom istospolnom partneru onemogućeno sudjelovanje na probama pjevačke skupine umjetničkog društva. Pravobraniteljica je KUD VŠG izdala upozorenje i preporuku u cilju dokidanja diskriminirajuće prakse prema pritužitelju u vidu njegovog isključivanja iz rada pjevačke skupine, a odgovarajuće preporuke uputila je i Policijskoj upravi brodsko-posavskoj zbog manjih propusta premda je policija u osnovi poduzela potrebne radnje u cilju procesuiranja diskriminatornog postupanja prema pritužitelju. Pravobraniteljica će pratiti ishod postupka kojeg je Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu pokrenulo podnijevši optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu protiv dva člana pjevačke skupine zbog prekršaja iz čl.25. st.1. Zakona o suzbijanu diskriminacije.

Opširnije...

Opis slučaja 09-01/11-04 - Split Pride 2011.

Dana 11.06.2011. održana je prva Parada ponosa u Splitu (Split Pride). Budući da su se prije održavanja povorke u medijima pojavili napisi koji su sugerirali da bi moglo doći do nasilja, pravobraniteljica je uoči Pride-a, razgovarala s visoko rangiranom osobom u PU Splitsko-dalmatinskoj koja ju je uvjeravala da je sve pod kontrolom, da je policija  učinila sve predradnje i da garantira sigurnost sudionicama i sudionicima povorke. Budući da se prije održavanja povorke na Facebook stranici naziva „Gradom Splitom krv će liti, gay parade neće bit sve ćemo vas pobit“ izravno pozivalo na nasilje motivirano mržnjom prema osobama homoseksualne spolne orijentacije, pravobraniteljica je prije održavanja Split Pride-a uputila zahtjev Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu da ispita postojanje zakonske osnove za pokretanje kaznenog ili prekršajnog postupka protiv pokretača ove Facebook stranice te zatražila žurno postupanje i obavijest o učinjenom.

Opširnije...

Opis slučaja 03-03/11-01 - Poteškoće s kojima se susreću transrodne osobe

Pravobraniteljici se obratila S.S. kao majka i zakonska zastupnica mldb. muške osobe, koji je transrodna osoba, budući da je rođen sa ženskim spolnim obilježjima, ali inače u potpunosti živi u muškom spolu, pa je tako već šest godina, od svoje devete godine, na terapiji hormonima, koji blokiraju djelovanje ženskih spolnih hormona. Za sada još nije obavio, niti želi, kirurški zahvat promjene spola. Ima potvrdu liječnika specijalista psihijatrije i endokrinologije da je u tim aspektima promjena spola završena. S obzirom na postojeću medicinsku dokumentaciju, i činjenicu da mu predstoji obveza ishodovanja osobne iskaznice te nove putovnice, mldb. osoba je, prethodno ishodivši promjenu imena i prezimena, pokušao kod nadležnog Gradskog ureda za opću upravu ishoditi i upis promjene spola u matične knjige. S tim zahtjevom je odbijen, te je podnio tužbu Upravnom sudu koji je prvostupanjsku odluku ukinuo i vratio na ponovno odlučivanje. Kako je u međuvremenu na snagu stupio Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije o promjeni spola, temeljem istog Pravilnika  je pritužitelj upućen da pokrene postupak pred nacionalnim zdravstvenim vijećem. Međutim, taj postupak se otegnuo, a Ministarstvo zdravlja je izrazilo stav da je zbog „nedorečenosti propisa rješavanje svih podnesenih zahtjeva odgođeno do daljnjega“. Zbog toga je mldb. pritužitelj podigao novu tužbu radi šutnje administracije pred Upravnim sudom te je zatražio miješanje Pravobraniteljice i u taj spor.

Opširnije...

Opis slučaja 03-06/12-03

Pravobraniteljica je pokrenula postupak na vlastitu inicijativu kako bi reagirala na javni nastup čelnika lokalne vlasti koji je opravdavajući svoju odluku o uklanjanju web portala postavljenog na službenim stranicama lokalne vlasti izjavio za utjecajni lokalni list kako uklanja portal jer „pet pedera i tri nezadovoljne žene non-stop kroje politiku grada“.

Opširnije...

Opis slučaja 03-06/12-24

Postupajući na vlastitu inicijativu, Pravobraniteljica je reagirala javnim priopćenjem kojim je osudila napad na 6 djevojaka koje su počinitelji fizički i verbalno napali jer su smatrali da se radi o lezbijkama.

Opširnije...

Opis slučaja 03-06/12-39

Postupajući po zamolbi udruge civilnog društva za promicanje i zaštitu prava spolnih i rodnih manjina, Pravobraniteljica je iskoristila svoju ovlast iz čl.19. st.2. toč.2. Zakona o ravnopravnosti spolova i udruzi pružila pravnu podršku pri pokretanju revizijskog postupka pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske.

Opširnije...

Opis slučaja 03-06/13-11

Pravobraniteljica je uočila napis koji je objavljen na jednom od portala pod nazivom „U ime Glave obitelji“ autorice I.S.B. Autorica je opisala svoja iskustva iz Klinike za ženske bolesti - KBC Z. U bitnom navodi da joj nisu dopustili da bude nazočna kod poroda svoje prijateljice kojoj je bila u pratnji, premda je imala potvrdu o završenom tečaju za trudnice, cit.. „Tamo neki glavni jednostavno je zabranio. Ona je ostala sama unutra, doslovno čekajući, kad su je spremili na krevet da netko obrati pažnju na nju, dok im se nije obratila ona s: 'Oprostite, ja ću roditi'. Ja sam ostala vani, bijesna jer ne mogu ništa, jer su veći od careva, jer nemaš pravo na objašnjenje.“, te dalje navodi, cit.: „…prijateljica mi je rekla: Kad su me vozili liftom, ona stara sestra te se sjetila i rekla da se to više ne može zbog onih gej parada.“

Opširnije...

Opis slučajeva 01-03/13-01 i 01-03/13-11

Dvije zaposlenice (Pritužiteljica I i II) iz CZSS.K. pritužile su se na postupanje ravnateljice centra. U slučaju 01-03/13-1 Pritužiteljica I obratila se Pravobraniteljici smatrajući kako je nezakonito smijenjena s mjesta ravnateljice CZSS.K., a zatim sustavno uznemiravana i postepeno daljnje degradirana unutar radnog okruženja od strane ravnateljice Centra. Smatra da je nezakonito smijenjena zbog utjecaja koji je njen bivši muž uspio ostvariti na odgovorne osobe koje su donosile odluke. Glavni razlog koji je bivši muž koristio kako bi ocrnio pritužiteljicu bila je činjenica da se pritužiteljica nalazi u istospolnoj emocionalnoj vezi s Pritužiteljicom II. Uvjerena je kako je i njena odluka o smjenjivanju s mjesta ravnateljice Centra, a i kasnije nepovoljno postupanje od strane nove ravnateljice centra, uvjetovano upravo njenom seksualnom orijentacijom, odnosno činjenicom da se nalazi u istospolnoj vezi. Navodi kako je od strane ravnateljice centra bila izložena nizu nepovoljnih postupaka kao što su samoinicijativno smanjivanje koeficijenta za plaću za vrijeme odsustva radi bolovanja, pretjerano inzistiranje na formalizmima koje kod drugih nije primjećivala, pokušavanjem onemogućavanja korištenja smještaja koje Centar omogućava zaposlenicima po potrebi, krivo iskazivanje pred upravnim vijećem da pritužiteljica ne podmiruje račune za isti smještaj, do pokušaja premještaja na niže radno mjesto usprkos njenoj neospornoj stručnoj preko-kvalificiranosti za to mjesto. U slučaju 01-03/13-11 Pritužiteljica II, također zaposlenica CZSS.K., obratila se Pravobraniteljici smatrajući kako je nepovoljno postupanje kojem je izložena od strane ravnateljice centra uvjetovano činjenicom da je u istospolnoj vezi s Pritužiteljicom I. Pritužiteljica II navodi kako je usprkos njenim stručnim kvalifikacijama za koje je i nagrađivana ravnateljica pokušava premjestiti na niže radno mjesto za koje je prekvalificirana te da nepovoljno postupanje prema njoj traje od kada je njena partnerica smijenjena s mjesta ravnateljice centra. Navodi kako ravnateljica Centra odbija donijeti službenu odluku o njenom premještaju, već ju je pokušala prisiliti na potpisivanje aneksa ugovora o radu kojim bi pritužiteljica II. prihvatila sporni premještaj, što je ona izričito odbila.

Opširnije...

Opis slučaja 03-06/13-09

Pravobraniteljica je tijekom izvještajne godine 2013. zaprimala upite građana koji upozoravaju na postojeće prepreke slobodi kretanja, odnosno zasnivanju obiteljskog života istospolnih građana. Pravobraniteljici se obratio građanin Republike Hrvatske koji je namjeravao sklopiti brak sa svojim istospolnim partnerom u državi porijekla partnera čiji pravni poredak omogućava sklapanje braka istospolnih osoba pod uvjetom da se podastre dokaz o slobodnom bračnom stanju osoba koje namjeravaju sklopiti brak. Prema navodima pritužitelja nadležni matični ured nije mu izdao potvrdu o slobodnom bračnom stanju koja se uobičajeno izdaje u takvim situacijama kada su u pitanju heteroseksualni parovi.

Opširnije...

Opis slučaja 03-06/13-13

Pravobraniteljici se obratio Z.R. koji je na Internet stranicama  turističke agencije K.L. d.o.o. naišao na propagandni oglas kojim se reklamira usluga brodskog krstarenja namijenjena osobama istospolne seksualne orijentacije. Pritužitelj je smatrao kako ovakav oglas i usluga iz koje su isključene osobe heteroseksualne orijentacije predstavljaju diskriminaciju temeljem spolne orijentacije.

Opširnije...

Opis slučaja 03-06/12-31 i 02-04/13-05 - Slučaj suspendiranog profesora sa Sveučilišta u Z. (2)

Pravobraniteljica je zaprimila pritužbu od strane udruge civilnog društva na javni nastup sveučilišnog profesora koji je na javnoj tribini pred studentskim tijelom, koristeći se svojom znanstvenom titulom i nastupajući kao zaposlenik sveučilišta javno, jasno i izričito izražavao svoje osobne homofobne stavove odnosno načelo ravnopravnosti spolova i rodne jednakosti opisivao kao „nametanje nove ideologije koja je sastavni dio ideologije kulture smrti“. Pravobraniteljica je na takav govor reagirala javnim upozorenjem u kojem je sporni govor jasno okarakterizirala homofobnim govorom zasnovanim na predrasudama o osobama istospolne orijentacije. Štoviše, Pravobraniteljica je upozorila da s obzirom da se u konkretnom slučaju radilo o zaposleniku sveučilišta koje predstavlja tijelo s javnim ovlastima koji je pred studentskim tijelom nastupio upravo u tom svojstvu te nije naglasio kako se radi o isključivo osobnim stavovima (koji nisu vezani uz njegovu akademsku poziciju), takav govor predstavlja kršenje zabrane diskriminacije temeljem spolne orijentacije propisane Zakonom o ravnopravnosti spolova. U međuvremenu, profesor I.P. sa Sveučilišta u Z. suspendiran je od strane Sveučilišta. Profesoru je zbog kršenja općih akata Sveučilišta u smislu promoviranja diskriminirajućih stavova na temelju spolne orijentacije Sveučilište 9.11.2012. izreklo opomenu, a zbog opetovanih radnji pokrenut je stegovni postupak zbog teške povrede radne dužnosti te je profesor do okončanja postupka privremeno udaljen s radnog mjesta. Radi se o javnim izjavama profesora u kojima istospolnu orijentaciju uspoređuje s kaznenim djelima kao što su pedofilija, incest i zoofilija te izjave o rodnoj ravnopravnosti kao dijelu „kulture smrti“ i njenim izjednačavanjem s totalitarističkim režimima. Nakon okončanja postupka, 16.4.2013. ukinuto je udaljavanje s radnog mjesta te mu je izrečena opomena zbog teške povrede radne dužnosti, i to zbog nepoštivanja općih akata Sveučilišta i nedoličnog ponašanja koje nanosi štetu ugledu Sveučilišta. Po općem aktu Sveučilišta o stegovnoj odgovornosti radnika, opomena se izriče samo za lake povrede radne dužnosti.

Opširnije...

Postupanje povodom homofobnog napada na Bačvicama

logoprsmaliVezano za postupanje policijskih službenika nakon događaja od 17. lipnja 2012. na plaži Bačvice u Splitu, kada je šest djevojaka fizički i verbalno bilo napadnuto od strane skupine muškaraca zbog toga što su pretpostavili da su lezbijke, a dvije ženske osobe zadobile tjelesne ozljede, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je priopćenje u kojem je naglasila kako su kazneno pravnim poretkom Republike Hrvatske napadi na fizički integritet LGBT osoba uvjetovani njihovom spolnom orijentacijom ili rodnim identitetom jasno određeni kao zločin iz mržnje i predstavljaju jedan od najgrubljih oblika izravne diskriminacije zabranjenim Zakonom o ravnopravnosti spolova. Kao što je najavila i u izjavi Jutarnjem listu od 19.6.2012., pravobraniteljica je zatražila očitovanje od Ravnateljstva policije u ovom slučaju.

Opširnije...