Pravobraniteljica sudjelovala na 4. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova

ZgradaSaboraNa 4. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora raspravljano je o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova i Prijedlogu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić iznijela je svoje primjedbe i prijedloge na oba dokumenta. Predložila je da se čl. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova izmijeni na način da glasi: „Nitko ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj ili trpjeti štetne posljedice, uključujući biti tužen ili izložen drugim pravnim postupcima, zbog toga što je u dobroj vjeri službeno ili neslužbeno prijavio diskriminaciju, nazočio diskriminaciji, odbio nalog za diskriminatornim postupanjem, na bilo koji način svjedočio u postupku zaštite od diskriminacije na osnovu spola ili na bilo koji drugi način sudjelovao u bilo kojem postupku vođenom povodom diskriminacije na osnovu spola.“ Prijedlog pravobraniteljice je u cijelosti prihvaćen od strane resornog Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

Pravobraniteljica je također iznijela primjedbe na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova, koje su podrobnije opisane u objavi Mišljenje na Prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Prijedlogu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, prvo čitanje, P.Z.E. br. 67

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova, prvo čitanje, P.Z.E. br. 68