sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Prijedlog za podnošenjem optužnog prijedloga protiv udruge GROZD

OPIS SLUČAJA (02-03/13-10): U školskoj godini 2013./2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je, nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske u svibnju 2013. obustavio primjenu zdravstvenog odgoja (uključujući i četvrti modul vezan uz spolnu i rodnu ravnopravnost) u osnovnim i srednjim školama radi formalnih nedostataka, ponovno uvelo program u obrazovni sustav. Međutim, uvidom u web stranice Udruge GROZD u rujnu 2013., Pravobraniteljica je ustanovila kako se na njima, a vezano uz četvrti modul kurikuluma zdravstvenog odgoja, nalaze „upute za postupanje roditelja u školama“. U navedenim uputama nalazi se i poglavlje naziva „izuzeće djeteta iz programa“, a u kojem se daju „upute za postupanje roditelja u školama“ usmjerene na bojkotiranje četvrtog modula Zdravstvenog odgoja (koji je obvezni nastavni predmet).

PODZETE MJERE I ISHOD:  Pravobraniteljica je ustanovila kako opisanim postupanjem Udruga GROZD ustvari ignorira načelo ravnopravnosti spolova kao ustavno i zakonsko načelo ugrađeno u temelje društva. Pritom je Pravobraniteljica imala u vidu i odluku Europskog suda za ljudska prava u predmetu Dojan i drugi u kojoj je navedeno da premda države članice koje su odgovorne za svoje obrazovne programe ne smiju kroz iste omalovažavati vjerska stajališta roditelja i djece, obrazovanje vezano uz spolni odgoj mora poticati toleranciju među ljudima bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i identitet. Stoga je Pravobraniteljica ustanovila kako je postupanje udruge GROZD u konkretnom slučaju diskriminatorno u odnosu na pripadnike/ice spolne orijentacije jer ih dovodi u nepovoljniji društveni položaj obzirom se iste percipira kao društveno neprihvatljive i nepoželjne te da se na taj način perpetuiraju spolni stereotipi i diskriminacija spolnih i rodnih manjina. Međutim takvim postupanjem udruga GROZD postupa i protivno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13) te čini prekršaj propisan navedenim zakonom. Naime, Pravobraniteljica napominje kako iz opisanog postupanja udruge GROZD nedvojbeno proizlazi da navedena udruga potiče roditelje da ne šalju djecu da redovito pohađaju obvezni dio programa, odnosno kako ih potiče da postupaju protivno njihovoj obvezi iz čl.135. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a koje postupanje predstavlja prekršaj iz čl.152. istog Zakona te je kao takvo kažnjivo. Istodobno udruga GROZD roditeljima i pomaže u počinjenju navedenog prekršaja na način da im daje savjete, odnosno upute kako da počine prekršaj i to na način da na službenu web stranicu udruge (www.udruga-grozd.hr) objavljuje i distribuira „prijedlog pismenog zahtjeva i ispričnice“, odnosno obrasce za podnošenje „zahtjeva za izuzećem djeteta s nastave 4. modula zdravstvenog odgoja“ i obrasce „ispričnice za izostanak djeteta s nastave 4. modula zdravstvenog odgoja“. Obzirom na navedeno, Pravobraniteljica je Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, kao ovlaštenom tužitelju, uputila prijedlog za podnošenjem optužnog prijedloga protiv udruge GROZD radi poticanja i pomaganja u počinjenju prekršaja iz čl.152. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, uzevši osobito u obzir sve prethodno navedene razloge. Do kraja izvještajnog razdoblja Općinsko državno odvjetništvo nije obavijestilo Pravobraniteljicu o poduzetim mjerama i radnjama u konkretnom slučaju.