sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

NASILJE

Opis slučaja 03-02/11-44 - Pritužba na rad policije

Pravobraniteljica je putem Ženske udruge „Izvor“ iz Tenje zaprimila pritužbu A. K. iz T. vezano uz nezadovoljstvo radom pol. službenika/ica u PP T.  Navodi kako ju je 14.06.2011. njezin suprug P. K. brutalno zlostavljao pri čemu joj je nanio i tjelesne ozljede te kako su navedeno nasilje vidjela i djeca koja su se igrala na ulici. Nadalje navodi kako je jedno od djece pozvalo policiju koja je izašla na intervenciju, ali da se ona pritom nije osobno susrela s policijskim službenicima/icama niti da su oni/e tada na bilo koji način komunicirali s njom. Pritužiteljica napominje kako su pol. službenici/ice tom prilikom razgovarali/e samo s njezinim sinom koji im je rekao kako će on osobno smiriti oca, a nakon čega su se udaljili/e. Navodi kako je o navedenom nasilju Ženska udruga „Izvor“ podnijela prijavu policiji 19.07.2011.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/11-41 - Pritužba na rad policije

Pravobraniteljici se putem Ženske udruge „Izvor“ iz Tenje obratila M.A. iz O. pritužbom na rad policijskih službenika/ica. Navodi kako je žrtva obiteljskog nasilja od strane supruga uslijed čega je 17.06.2011. zatražila intervenciju policije putem telefona. Međutim, navodi kako su je pol. službenici/ice tom prilikom savjetovali/e „da pozove intervenciju ukoliko se bilo što slično ponovi, odnosno ukoliko suprug, kad se vrati kući, ponovno postane agresivan“ te da pritom nisu poduzeli/e nikakve daljnje mjere vezano uz taj događaj. Navodi kako se nasilje nastavilo i nakon toga događaja te kako je policija kasnije ipak intervenirala.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/11-33 - Pritužba na rad policije

Pravobraniteljica je zaprimila pritužbu A. B. iz B. u kojoj ona iznosi nezadovoljstvo načinom rada i postupanja pol. službenika/ica PP B. vezano uz pružene intervencije u njezinoj obitelji. Navodi kako je dugogodišnja žrtva obiteljskog nasilja od strane supruga radi čega je policija u njihovoj obitelji učestalo intervenirala. Smatra kako joj pol. službenici/ice nisu pružili/e adekvatnu pomoć odnosno da su bili pristrani/e u korist njezinog supruga.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/11-22 - Pritužba na rad CZSS i policije

Pravobraniteljica je zaprimila pritužbu S. Š. iz K., a vezano uz rad Zavoda za socijalnu skrb K. kao i policijske postaje K. Pritužiteljica navodi kako je dugogodišnja žrtva obiteljskog nasilja od strane supruga s kojim se nalazi u brakorazvodnom postupku. Navodi kako je policija u više navrata intervenirala u njezinoj obitelji radi obiteljskog nasilja. Također navodi kako se za pomoć obraćala i nadležnom Zavodu za socijalnu skrb tražeći pomoć za sebe i mldb. djecu. Međutim, navodi kako joj od strane Zavoda nije pružena tražena pomoć te da policija nije poduzela sve mjere radi sankcioniranja suprugovog ponašanja. Posebno ističe kako je policijskim službenicima/icama u više navrata prijavljivala bivšeg supruga zbog posjedovanja oružja, ali da oni po tom pitanju nisu poduzeli sve potrebne mjere. Pritužiteljica navodi kako se uslijed opisane obiteljske situacije sa mldb. djecom sklonila u sigurnu kuću u R. gdje boravi već dulje vrijeme.

Opširnije...

Opis slučaja 03-01/11-04 - Pritužba na CZSS

Pravobraniteljici se pisanom pritužbom na rad nadležnog Zavoda za socijalnu skrb obratila D.H. iz M.L. navodeći kako je bila u izvanbračnoj zajednici s R.M., a koja zajednica je raskinuta zbog njegovog nasilničkog ponašanja. Navodi kako se za pomoć obraćala nadležnom Zavodu te kako je njezina obitelj bila u tretmanu Zavoda radi obiteljskog nasilja. Iznosi nezadovoljstvo radom nadležnog Zavoda navodeći kako je osnovni savjet koji je dobila od njegovih djelatnika/ica bio „da se strpi, da bivšem partneru da priliku, te da se pokušaju dogovoriti“.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/10-64 - Pritužba na rad CZSS

Pravobraniteljici se pritužbom obratila R. Z. iz V. navodeći kako je između nje i njezinog supruga K.Z. u tijeku brakorazvodna parnica u koju je uključen i nadležni Centar za socijalnu skrb (CZSS) S.I.Z. U braku je rođeno troje sada još mldb. djece koja žive s njom, a bračnu zajednicu je napustila jer više nije mogla trpjeti suprugovo opijanje i zlostavljanje. U postupku razvoda braka CZSS je dao mišljenje da zajedničku djecu treba smjestiti u dom čemu se pritužiteljica  protivi jer smatra da djeca, sada kada žive samo s njom, imaju sve potrebne uvjete za normalan rast i razvoj, budući da ona radi i može ih uzdržavati i brinuti se o njima. CZSS ne reagira na činjenicu da se njezin suprug opija, u kojim situacijama je agresivan prema njoj i djeci, te da između njega i njegovih roditelja dolazi do nasilničkog ponašanja jednih prema drugima i to pred njihovom zajedničkom djecom (kada ista borave kod oca), te da je ona navedeno CZSS prijavljivala, no da djelatnica CZSS-nadzornica na to uopće nije reagirala. Usprkos takvoj situaciji, zaposlenici/ce CZSS prisiljavaju pritužiteljicu da djecu dovodi k ocu, iako ga se djeca boje jer je prema njima nasilan i tuče ih, te se opija. Nadalje pritužiteljica navodi i kako joj je zaposlenica CZSS rekla da mora ostati u kući sa suprugom, sve do okončanja brakorazvodne parnice, ili će ostati bez djece.  U međuvremenu je pritužiteljica zasnovala novu izvanbračnu zajednicu sa S.Š. u kojoj je rođeno dijete. Smatra da je takvim pristupom CZSS diskriminirana kao žrtva nasilja i kao majka.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/10-71 - Pritužba na rad CZSS i policije

Pravobraniteljica je zaprimila pisanu pritužbu M. M. iz Z., a vezano uz nezadovoljstvo postupanjem policijske postaje Z. kao i Područnog Centra za socijalnu skrb Z. U pritužbi navodi kako su ona i njezino dvoje mldb. djece žrtve obiteljskog nasilja od strane supruga s kojim se nalazi u brakorazvodnom postupku, kao i od strane suprugovih roditelja koji njoj i mldb. djeci onemogućavaju ulazak u obiteljsku kuću. Pritužiteljica navodi kako se uslijed ekonomskog nasilja za pomoć obraćala policiji kao i nadležnom Centru, ali da joj tražena pomoć nije bila pružena.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/10-79 - Pritužba na rad CZSS i policije

Pisanom pritužbom pravobraniteljici se obratila Z. F. iz Š. navodeći kako je dugogodišnja žrtva nasilja od strane supruga (s kojim se nalazi u brakorazvodnom postupku) uslijed čega je u njihovoj obitelji policija intervenirala više puta, a Centar za socijalnu skrb Š. im je izrekao i mjeru nadzora nad roditeljskom skrbi. Međutim, pritužiteljica smatra kako su djelatnici/ice nadležnog centra pristrani/e u korist njezinog supruga navodeći kako se uvažavaju sve njegove tvrdnje dok se istodobno njoj ne vjeruje. Također je nezadovoljna i radom nadležne PP navodeći kako im se radi obiteljskog nasilja obraćala za pomoć u više navrata, ali da joj tražena pomoć nije uvijek bila pružena.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/11-02

Izjavom na zapisnik pravobraniteljici se obratila S.V. iz V. navodeći kako je dugogodišnja žrtva obiteljskog nasilja od strane supruga D.V., zbog čega je 01.12.2010. zatražila i intervenciju policijske postaje V. Navodi kako je predmetnog dana suprug bio nasilan na način da je nogom razbio vrata sobe u koju se ona zaključala uslijed straha te kako je razvalio i „štok“, vrijeđao ju i vikao na nju. Nadalje navodi kako su policijski službenici/ice po dolasku saslušali nju i supruga u istoj prostoriji, sačinili zapisnike te da je ona tada pokušala službenicima objasniti kako se njezin suprug već dulje vrijeme nasilnički ponaša prema njoj, odnosno da to nije prvi put. Međutim, navodi kako su joj policijski službenici/ice rekli/e kako njih zanima samo taj događaj, ali ne i ranije neprijavljeno nasilje.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/11-03 - Pritužba na rad policije

Pravobraniteljici se izjavom na zapisnik obratila M. K .K. iz Z. pritužbom na rad pol. službenika/ica nadležne PP. U pritužbi navodi kako je 27.11.2010. bila žrtvom nasilja od strane supruga, kada ju je on u prisutnosti njihove mldb. djece vrijeđao i fizički nasrtao na nju. Navodi kako su radi navedenog nasilja intervenirali i pol. službenici/ice, da su po dolasku saslušali nju i supruga te podnijeli optužni prijedlog protiv oboje. Stoga pritužiteljica izražava nezadovoljstvo opisanim postupanjem policije smatrajući kako njoj, kao žrtvi obiteljskog nasilja, nije bila pružena adekvatna pomoć.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/11-06

Stranka N.N. dala je pravobraniteljici za ravnopravnost spolova preko sigurne kuće „Istra“ izjavu na zapisnik, u kojoj opisuje svoj težak položaj, navodeći da je državljanka Republike Srbije, u braku oko 3 godine s državljaninom Republike Hrvatske, da žive u Hrvatskoj, a da je s njima i njezina kćer iz prvog braka. Navodi da je suprug odmah nakon vjenčanja počeo zlostavljati na razne načine, ali da ga nije nikada prijavljivala, niti ga sada želi prijaviti. Odluku da ga ne prijavljuje donijela je iz nekih svojih osobnih razloga, jer bi on nakon saznanja o prijavi odmah zatražio razvod braka, a ona se nema gdje vratiti u Republiku Srbiju, nema posao, kćer joj se školuje u RH, a mora čekati istek roka od 5 godina da bi mogla podnijeti zahtjev za hrvatsko državljanstvo, te tada imati više mogućnosti za samostalan život. Napominje da joj je suprug sudionik Domovinskog rata, nezaposlen, prima socijalnu pomoć, a prema ponašanju misli da ima PTSP, koji on negira i ne želi se liječiti.  

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/11-13 - Pritužba na rad CZSS

Pravobraniteljici se izjavom na zapisnik obratila S. H. iz Z. navodeći kako je dugogodišnja žrtva obiteljskog nasilja od strane supruga D.B. s kojim se nalazi u brakorazvodnom postupku. Izražava nezadovoljstvo radom pol. službenika/ica kojima se u više navrata obraćala za pomoć navodeći da joj tražena pomoć nije uvijek bila pružena. Također iznosi nezadovoljstvo postupanjem Područnog Centra za socijalnu skrb Z., a vezano uz nasije u obitelji i postupak razvoda braka. Pritužiteljica napominje kako je njezina situacija otežana iz razloga što je ona strana državljanka koja se nalazi u postupku odobravanja privremenog boravka te kako smatra da ju Ministarstvo unutarnjih poslova odugovlačenjem navedenog postupka stavlja u nepovoljniji položaj kao ženu žrtvu obiteljskog nasilja, i to u pogledu mogućnosti obavljanje njezine roditeljske skrbi nad mldb. djetetom.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/11-14

Pravobraniteljici se obratila M.P. iz V.G. navodeći kako se njezin bivši suprug, od kojega se razvela, ali  i dalje živi s njom i njihovom mldb. djecom u stanu koje je njezino vlasništvo, nasilnički ponaša prema djeci unatrag zadnje dvije godine. Dana 17.02.2011. obratila se nadležnoj PP V.G. radi toga što je njezin bivši suprug jedno dijete udario te rezao nožem žice od kompjutera, uslijed čega su djeca otišla iz stana kod prijatelja. Navodi da joj je rečeno da sama mora iseliti supruga iz stana. Nije joj jasno zašto se njezine ranije prijave nisu tretirale  kao prijave obiteljskog nasilja.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/11-15 - Pritužba na rad CZSS i policije

Pravobraniteljici se obratila S.Đ. iz V.V. i pritužila se na rad Zavoda za socijalnu skrb i Policijsku postaju u G. navodeći kako njen bivši izvanbračni suprug A.P. prijeti i njoj i njihovoj zajedničkoj djeci unatrag zadnjih nekoliko mjeseci tako da hoda po noći oko njihove kuće, vozi se polako automobilom oko iste, govori pritužiteljici da će se ubiti ako djeca ne budu s njim, kaže joj: „Vidjet ćeš ti, upamtit ćeš ti, ili se vrati meni ili će uvijek biti ovako“ što  pritužiteljica smatra ozbiljno prijetećim radi toga što je u mjesecu travnju 2010. isti pravomoćno osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu jer joj je prijetio smrću, a za vrijeme trajanja njihove izvanbračne zajednice nasilnički se ponašao prema njoj i djeci, tako da je zbog događaja pri kojem je pokušao zapaliti njihovu  tadašnju zajedničku kuću i natjeravao pritužiteljicu po dvorištu nožem, osuđen i na zatvorsku kaznu zbog nasilničkog ponašanja u obitelji. Pritužuje se da Zavod iz G.  inzistira na tome da se djeca druže  s ocem, premda se radi o osobi koja je pravomoćno  kažnjavana radi kaznenog djela prijetnje pritužiteljici i nasilničkog ponašanja u obitelji. Smatra da je na taj način sigurnost djece ugrožena izravno, ali i posredno, jer je ugrožena ona kao majka koja se o djeci skrbi, osobito radi toga što je A.P. sklon konzumaciji alkohola te ima određenih psihičkih poteškoća, te da nju kao majku izravno ugrožava kontakt s njim u trenucima kad isti dolazi po djecu. Pritužiteljica navodi kako se  zbog  zaštite sebe i djece u više navrata obraćala Zavodu u G., no da je nitko nije želio saslušati. Pristali su je saslušati i sačiniti zapisnik tek kada se obratila pravobraniteljici, no da je tom prilikom  ravnateljica Zavoda u G. rekla da time ništa neće postići  i da joj je socijalni radnik M.C. rekao da „nije mrtva, da je još nije ubio“. Pritužiteljica navodi i kako je gore opisane prijetnje višekratno prijavljivala nadležnoj PP u G., ali da policijski službenici/ce nisu poduzeli ništa prema A.P. da bi  je zaštitili.

Opširnije...

Opis slučaja 09-01/11-04 - Split Pride 2011.

Dana 11.06.2011. održana je prva Parada ponosa u Splitu (Split Pride). Budući da su se prije održavanja povorke u medijima pojavili napisi koji su sugerirali da bi moglo doći do nasilja, pravobraniteljica je uoči Pride-a, razgovarala s visoko rangiranom osobom u PU Splitsko-dalmatinskoj koja ju je uvjeravala da je sve pod kontrolom, da je policija  učinila sve predradnje i da garantira sigurnost sudionicama i sudionicima povorke. Budući da se prije održavanja povorke na Facebook stranici naziva „Gradom Splitom krv će liti, gay parade neće bit sve ćemo vas pobit“ izravno pozivalo na nasilje motivirano mržnjom prema osobama homoseksualne spolne orijentacije, pravobraniteljica je prije održavanja Split Pride-a uputila zahtjev Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu da ispita postojanje zakonske osnove za pokretanje kaznenog ili prekršajnog postupka protiv pokretača ove Facebook stranice te zatražila žurno postupanje i obavijest o učinjenom.

Opširnije...