sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

RAD I ZAPOŠLJAVANJE

Opis slučaja 01-03/10-18 - Diskriminacija temeljem trudnoće i materinstva

Pravobraniteljici se pritužila gđa. G.P.A. iz D. te pritužbom navela kako joj je HZZO rješenjem utvrdio nevaljanost važećeg statusa osigurane osobe, uz obrazloženje kako je pritužiteljica zasnovala radni odnos radi ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja zbog komplikacija u trudnoći i rodiljnog dopusta. Smatra da je time diskriminirana temeljem trudnoće.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/11-01 - Diskriminacija temeljem materinstva

Pritužitelj F.M. i njegova supruga I. P. dobili su krajem 2009. drugo dijete. U vrijeme rođenja I.P. imala je status nezaposlene osobe i temeljem tog statusa ostvarila je pravo na zdravstveno osiguranje čime je prema Zakonu o rodiljinim i roditeljskim potporama (ZRRP) i dobila pravo na porodiljni dopust. Pritužitelj je u vrijeme poroda bio u radnom odnosu. I.P. je svoje pravo na porodiljni dopust koristila za vrijeme trajanja nezaposlenosti. Početkom veljače 2010., I.P. je primljena na posao u K.B.C.R. s kojim je sklopila Ugovor o radu prema kojem je trebala započeti s radom 15.02.2010. HZZO područni ured R. bio je svjestan zasnivanja novog radnog odnosa između I.P. i KBCR-a jer je gđa. I.P. 09.02.2010. obavijestila područni ured o svom novom radnom odnosu temeljem čega ju je ured s datumom 09.02.2010. odjavio iz statusa osiguranice kao nezaposlene osobe. Ovo se vidi i iz rješenja koje je područni ured donio, a kojim je utvrđeno da je I.P. „prestao status u obveznom zdravstvenom osiguranju“ jer je ured uvidom u bazu podataka HZZO-a utvrdio kako je došlo do promjene u pogledu osnove njenog osiguranja. Također je bitno da je istog dana kada je od gđe. I.P. zaprimio zahtjev za odjavom, HZZO- područni ured R. zaprimio i njen zahtjev za prijavom u sustav HZZO osiguranja temeljem njenog novog radnog odnosa. Tu prijavu je isti dan obradio kako bi njen izmijenjeni status osiguranice počeo teći isti dan kada i radni odnos s K.B.C.R-om. Prilikom podnošenja zahtjeva za odjavom iz sustava temeljem statusa nezaposlene osobe i prijavom u sustav temeljem radnog odnosa gđa. I.P. je izrazila želju da svoje pravo na porodiljini dopust prenese na pritužitelja. Tada joj je rečeno kako za tako što treba podnijeti izjavu o suglasnosti u pogledu prijenosa prava na porodiljni dopust na svog supruga. Nekoliko dana nakon početka njenog radnog odnosa gđa. I.P. i pritužitelj došli su zajedno u HZZO-područni ured R. kako bi podnijeli zahtjev za prijenosom i priložili pismenu izjavu. Tada im je u područnom uredu usmeno rečeno kako prema čl.29. ZRRP-a, nemaju pravo na prijenos porodiljinog dopusta s majke na oca prema ZRRP-u jer nisu bili u istom radnopravnom statusu te da stoga zahtjev ne moraju podnositi. Slijedom navedenog, pritužitelj je, kako bi omogućio svojoj supruzi da započne radni odnos, zatražio od svog poslodavca neplaćeni dopust te je isti i dobio u trajanju od 153 dana.

Opširnije...

Opis slučaja 01-01/11-01 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se obratila N.T. iz K. navodeći kako je zaposlena kao medicinska sestra u odjelu HMP DZ K-K-Ž te da je 25.11.2010. bila žrtva spolnog uznemiravanja od vozača HMP Z.M. Isti ju je te večeri između 20.30 i 21.00 sati spolno uznemiravao tako što ju je u vozilu HMP navodno počeo dirati  po kosi i intimnim dijelovima tijela, tijekom čega mu je pritužiteljica uspjela odvratiti  pažnju i pokušala pobjeći, no isti je to shvatio, ugasio svjetlo i ponovno je primio za kosu i tijelo, na što je pritužiteljica počela vrištati, a što je čuo drugi vozač. Uspjela je izaći iz vozila, no Z.M. ju je uhvatio za desnu ruku, ali se uspjela osloboditi i pobjeći. Pritužiteljica se povodom  tog događaja obratila povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika poslodavca i proveden je postupak po njenoj prijavi. Pritužiteljica, međutim, smatra da Naslov nakon provedenog postupka nije adekvatno sankcionirao Z.M. te da  nije odredio adekvatne mjere zaštite koje bi spriječile dotičnog da je i ubuduće spolno uznemirava. U vrijeme podnošenja pritužbe pritužiteljica je bila na bolovanju, no s obzirom na ishod gornjeg postupka bojala se da će je Z.M. nastaviti uznemiravati na radnom mjestu, tim više što ima saznanja da je prijetio drugom vozaču HMP koji je pritužiteljicu kritične zgode čuo da vrišti.

Opširnije...

Opis slučaja 01-01/11-02 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se izjavom na zapisnik obratila P. G. iz Z. navodeći kako je u periodu od 06.12.-20.12.2010. radila u tvrtki C.W.C. u Z. na poslovima čišćenja wellnessa, teretane i stanova te kako je na tom poslu bila višestruko izložena spolnom uznemiravanju od strane poslodavca, odnosno direktora D. S. Pritužiteljica navodi kako joj je poslodavac ponudio edukaciju za maserku te kako ju je nagovarao na masaže na kojima se osjećala nelagodno. Navela je da ju je tijekom tih masaža više puta kao nehotice dodirivao po intimnim dijelovima tijela uslijed čega je ona htjela prekinuti masaže, što poslodavac nije htio, te kako je poslodavac inzistirao da i ona njega izmasira, a prvenstveno mišiće kod intimnih dijelova tijela. Nadalje pritužiteljica navodi kako je prema dogovoru trebala raditi četiri sata dnevno, iako je uvijek ostajala dulje. Plaća je bila dogovorena u iznosu od 2.000,00 kuna mjesečno što je uključivalo i rad subotama kada je trebala čistiti stanove u sklopu tvrtke, za što bi dobivala 250,00 kuna  od vlasnika tih stanova, ali da joj se taj iznos trebao oduzimati od plaće. Međutim, navodi kako nikada nije potpisala nikakav ugovor kojim bi bio reguliran njezin radnopravni status, kako ju poslodavac nikada nije prijavio na mirovinsko i zdravstveno osiguranje te da je ona 20.12.2010. prekinula radni odnos. Tom prilikom joj je poslodavac isplatio iznos od 1.700,00 kuna, koji je predstavljao akontaciju iz koje je ona trebala isplatiti kolegicu koja ju je mijenjala, a što je bilo suprotno početnom dogovoru.

Opširnije...

Opis slučaja 01-01/11-03 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se izjavom na zapisnik obratila A. T. iz Z. navodeći kako je u periodu od 21.12.-31.12.2010. radila u tvrtki C.W.C. u Z. na poslovima čišćenja wellnessa, teretane i stanova te kako je tamo bila višestruko izložena spolnom uznemiravanju od strane poslodavca odnosno direktora D. S. Pritužiteljica navodi kako je poslodavac prilikom čišćenja njegovog stana u sklopu tvrtke, inzistirao na masaži na stolu za masažu, kako je polako počeo pomicati njezinu odjeću te kako je tijekom masaže cijelo vrijeme sjedio na njezinoj stražnjici da bi ju zatim krenuo masirati prema stražnjici, a što je ona odbila. Nadalje navodi kako ju je poslodavac nagovorio da izmasira njegovu stražnjicu te joj ponudio 100,00 kuna. S obzirom na upornost poslodavca, pritužiteljica navodi da je ipak pristala na to te kako je on tijekom te masaže stenjao i inzistirao da ga ona izmasira ispod stražnjice odnosno da stavi ruke oko njegovog trbuha, da ga masira oko pupka i da ide „još dolje“, a što ona nije htjela. Pritužiteljica navodi kako se poslodavac u jednom trenu namjestio na način da mu je vidjela spolni organ obzirom kako je tijekom masaže imao spuštene hlače. Također navodi kako je inzistirao da ju on još malo izmasira te da mu ona sjedne u krilo, a što je pritužiteljica odbila. U odnosu na radnopravni status, navodi kako nikada nije potpisala nikakav ugovor, odnosno da ju poslodavac nikada nije prijavio na mirovinsko i zdravstveno osiguranje niti da ju je isplatio za njezin rad.

Opširnije...

Opis slučaja 01-02/10-01 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se obratila A.P. iz K., zaposlena u OSRH te navela kako je od 2005.-2008. izložena spolnom uznemiravanju od strane svog prvonadređenog Z.P. Pritužiteljica navodi kako joj je brigadir P. početkom 2005. izrazio ljubav, rekao joj da je voli i da razmisli o vezi s njim, da bi u narednom razdoblju potencirao isto pitanje, govoreći da se ima namjeru rastati od žene, te je pritužiteljicu pitao bi li se udala za njega, samo da bi se prije toga trebala izjasniti, odnosno ući u vezu s njim. Propitivao se koji su njezini uvjeti za vezu s njim, objašnjavao te je čak i uvjeravao da žena njezinih godina mora imati seksualnog partnera i uredan seksualni život radi održanja zdravlja, te da se na pritužiteljici vidi da u tom području ima nedostatak, da svaka žena mora imati muškog zaštitnika, kako u privatnom životu tako i na poslu, te je nudio svoju zaštitu jer je njegova pozicija na poslu daleko viša od njezine, te ako bi ušla u vezu s njim on bi nju štitio na poslu  i pomogao joj u karijeri. Pritužiteljica je sve odbila, navodeći kao razlog činjenicu da je dotični oženjen, a pritužiteljica je vjernica-kršćanka, te takva veza za nju ne dolazi u obzir, već samo želi normalno funkcionirati na poslu. Prvonadređeni P. nije odustao već se nastavio tako ponašati do lipnja 2007. kada joj je ponudio  da joj „sredi“ slobodne dane na poslu kako bi s njim otišla na stručni kongres u D., što je ona odbila, da joj je nudio i pozivao da provede s njim vikend u njegovoj kući na K., što je također odbila. Pritužiteljica navodi da se sve to zbivalo kada su bili sami i kada je bio siguran da nitko neće čuti. Jednom ju je udario policijskom palicom (pendrekom) po leđima. Sredinom rujna 2008. pokušao ju je pipati u svom uredu u momentu kada su bili sami. Pritužiteljica navodi da se odmaknula, i izašla van iz kancelarije, a nakon tog događaja da mu je rekla da ima zaručnika, ne bi li je ostavio na miru. Pritužiteljica navodi kako je nakon toga P. prestao sa seksualnim napastovanjem, ali da joj je počeo raditi probleme na poslu (komplicira posao da bi ona ispala nesposobna, umanjuje joj službenu ocjenu bez objašnjenja, onemogućava joj preseljenje na novu lokaciju zajedno s ostalim djelatnicima ureda, omalovažava njezin ugled u postrojbi), a smatra da je tome razlog da ju prinudi na vezu s njim. Za neke od opisanih događaja postoje i svjedoci, djelatnici  OSRH koji su vidjeli ili čuli određena zbivanja te da su sa situacijom upoznati članovi njezine obitelji - njezina majka i njezin sin, te bliska prijateljica. Po njezinoj pritužbi poslodavac je proveo postupak radi zaštite dostojanstva radnika, no u tom postupku nije ispitao sve potrebne svjedoke, konkretno, nije ispitao niti članove njezine obitelji niti prijateljicu. Pritužiteljica ne zna niti kako su ispitani oni svjedoci koji su pozvani, jer joj nije bilo omogućeno da vidi zapisnike o njihovom ispitivanju.

Opširnije...

Opis slučaja 01-02/11-07 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se pritužbom obratila M.I. iz P. Navela je kako je radnica tvrtke H.A., zaposlena na radnom mjestu referentice te da je unatrag najmanje četiri godine spolno uznemirava njezin pretpostavljeni, M.R., na način da joj putem mobitela šalje vlastite opscene fotografije i vulgarne poruke kojima je cilj da pridobije njezin pristanak na spolni odnos. Ona takve ponude odbija, na što R. reagira tako da  ju vrijeđa, govoreći joj da je „jadna“ i da je „bijednica“. Također joj onemogućava rad na način da zaključava prostorije, njezine poslove dodjeljuje drugima, prijeti joj da će dobiti otkaz, neopravdano i neosnovano je djelomično negativno ocjenjuje  i sl.
Dana 07.12. 2010., M.R. ju je istjerao iz službenog automobila H.A., tijekom putovanja prema Z., dok joj je 11.04.2011. otuđio službeni mobitel, uzevši ga s njezinog  radnog stola iz ureda u kojem radi. S tog mobitela šalje njezine slike i poruke muškim osobama s kojima pritužiteljica radi, prikazujući kao da ih ona šalje, a zbog čijeg sadržaja s kolegama ima problema budući da ju optužuju da će im upropastiti brak. Uznemirava njezine roditelje tako što ih naziva i govori im da ona nije na poslu, iako to nije točno, i da se on brine zbog toga, a dolazi i pred njezin stan. U cilju okončanja mučne situacije pritužiteljica je R. rekla da će se obratiti njegovoj supruzi da ona porazgovara s njim kako bi se situacija smirila, na što joj je isti zaprijetio da ako to učini, da neće biti ni nje ni njega. Ovu prijetnju pritužiteljica je prijavila policiji. Zbog svega toga pritužiteljica navodi kako ima zdravstvenih problema, pati od svakodnevnih mučnina i povraćanja, pa je bila prisiljena zatražiti stručnu liječničku pomoć, tako da se sada liječi kod psihijatra. Nakon što se po završetku bolovanja vratila na posao, dana 02.05.2011. M. R. joj je rekao da ide raditi negdje drugdje. Na to mu je pritužiteljica odvratila kako nema  kamo ići, na što joj je R. odgovorio kako „vjeruje da će joj direktor dati dobro radno mjesto ako bude spavala s njim, na što je ona  i  spremna, jer je kurva koja se jebe za lovu“.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/11-09 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se obratila V. Š. iz Z. navodeći kako je na svom radnom mjestu izložena uznemiravanju temeljem spola, a od strane svojih nadređenih. Navodi kako je zaposlena u MUP-u od 1993. na radnom mjestu referentice – voditeljice prekršajnog postupka te kako od 2006. trpi omalovažavanje i podcjenjivanje svojega rada od strane nadređenih osoba. Uslijed opisane situacije, pritužiteljica navodi kako se nedavno javila na natječaj u Policijsku postaju I. G., ali da njezini nadređeni zamolbu za premještaj nisu htjeli niti urudžbirati jer su sami procijenili kako ona ne zadovoljava uvjete toga natječaja.  

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/10-32

Pravobraniteljici se obratila M.M. iz S. koja smatra da je prilikom provođenja izbora za ravnatelja/ice G.g. škole u S. diskriminirana po spolu.  Navodi kako su se na oglas za slobodno mjesto ravnatelja/ice objavljen u dnevnim novinama  javili ona, prof. F.R., prof. Ć. i gđa. B. te da joj je od strane  voditeljice škole gđe. R.K., rečeno kako za ravnatelja škole treba izabrati muškarca i to inženjera. Smatra da je za vrijeme trajanja natječaja na nju bio vršen pritisak, te isto tako i na ostale zaposlenike, osobito na one koji su zaposleni na određeno vrijeme, sve kako bi podržali kandidata za ravnatelja prof. F.R. Nadalje se pritužuje i na to da joj predsjednik školskog odbora prof. S. V. na sjednici istog nije dao da se prituži na diskriminaciju. Zbog načina provođenja natječaja pritužiteljica je o svemu izvijestila prosvjetnu inspekciju, koja je obavila nadzor, a za ravnatelja je imenovan prof. F.R.  Pritužiteljica navodi kako smatra da je njezin program koji je izložila u okviru natječajne procedure kvalitetniji od ostalih, da nije imenovana ravnateljicom zato što je žena i da je  prof.F.R. zbog svega sada  na nju vrši pritisak i diskriminira je kao ženu.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/10-36

Pravobraniteljici se obratila M.O. iz L.L. navodeći kako smatra da je došlo do namještanja radnog mjesta šefa područnog centra HŽ C. u G., osobi imenom D.V.  Pritužiteljica je također bila zainteresirana za rad na navedenom radnom mjestu. Znatno je  starija od zaposlene D.V. a kod  HŽ C. je zaposlena 24 godine. Smatra da nije dobila predmetni posao jer ima 53 godine, te da se radi o dobnoj diskriminaciji nje kao žene, budući da joj je rečeno „neka rade mlađi, da je ona svoju djecu već iškolovala“. Vezano za to, dana 08.04.2010. napisala je pritužbu HŽ C. radi kršenja etičkog kodeksa i izražavanja sumnje u koruptivne radnje, temeljem koje prijave je isti pribavio određena očitovanja.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/10-43

Pravobraniteljica  je zaprimila anonimnu pritužbu na rad S.N.G. u tvrtki I.d.d. zbog načina određivanja visine otpremnina u slučaju poslovno uvjetovanih otkaza.  Za radnice (žene) koje imaju uvjete za starosnu mirovinu prema punim godinama, koliko im na dan 30.11.2010. (na dan uručenja otkaza) nedostaje do navršenih 65 g. života (4, 3, 2 i 1 g.), visina otpremnine određena je u iznosu od 16 bruto plaća, ali ne više od 200.000,00 kuna, dok je za radnike (muškarce) koje imaju uvjete za starosnu mirovinu prema punim godinama, koliko im na dan 30.11.2010. (na dan uručenja otkaza) nedostaje do navršenih 65 g. života (4, 3, 2 i 1 g.), visina otpremnine utvrđena je u iznosu od 24 bruto plaće, ali ne više od 250.000,00 kuna. Iz navedenog slijedi osnovana sumnja da su radnice (žene) izravno diskriminirane prilikom određivanja visine otpremnina u odnosu na radnike (muškarce).

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/11-04

Pritužiteljica I.R. pritužila se pravobraniteljici za ravnopravnost spolova smatrajući kako je u dijelu postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo u kojem je PFSZ (prituženik) bio ovlašten izraditi izvješće s mišljenjem i prijedlogom stručnog povjerenstva imenovanog od strane PFSZ, bila izložena diskriminaciji na temelju spola od strane prituženika. Kao institucija ovlaštena za davanje mišljenja o pogodnosti izbora kandidata i kandidatkinja za znanstvena zvanja u znanstvenom polju pravo, Vijeće PFSZ imenovalo je stručno povjerenstvo zaduženo za izradu mišljenja o stručnosti i odgovarajućeg prijedloga Nacionalnom vijeću za znanost glede izbora pritužiteljice u znanstveno zvanje u znanstvenom polju pravo. Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo (Povjerenstvo), donijelo je zaključak da pritužiteljica ispunjava sve formalne propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, ali ne za znanstveno polje pravo, već u znanstveno polje rodni studiji. Povjerenstvo je predložilo Nacionalnom vijeću za znanost da kao nadležno tijelo izabere pritužiteljicu u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom polju rodnih studija. Vijeće PFSZ prihvatilo je mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Temeljem čl.35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ZZDVO) PFSZ, u ulozi ovlaštene znanstvene organizacije iz te odredbe, proslijedio je mišljenje i  prijedlog Povjerenstva Nacionalnom vijeću za znanost, odnosno matičnom odboru kojeg je imenovalo Nacionalno vijeće. Prema čl.35.st.5. ZZDVO-a matični odbor potvrđuje ili ne potvrđuje mišljenje i prijedlog ovlaštene znanstvene organizacije većinom glasova svih članova odbora u istom ili višem zvanju većinom. U slučaju da ne potvrdi mišljenje i prijedlog ovlaštene znanstvene organizacije matični odbor može sam provesti postupak ili zatražiti od iste organizacije ponavljanje postupka, odnosno zatražiti od druge organizacije pokretanje novog postupka. U konkretnom predmetu Nacionalno vijeće nije postupilo po poslanom mišljenju i prijedlogu Povjerenstva u roku propisanom ZZDVO-om. Kada je počelo s propisanim postupkom Nacionalno vijeće je prihvatilo mišljenje i prijedlog Povjerenstva te predmet proslijedilo matičnom odboru za interdisciplinarne znanosti. Matični odbor za interdisciplinarne znanosti odlučio je kako nije nadležan postupati u konkretnom predmetu jer je natječaj izvorno bio raspisan za izbor u polju pravo i sukladno tome uputilo pritužiteljicu da podnese novi zahtjev za izborom. Pritužiteljica se prvenstveno pritužila na postupanje, odnosno odluku PFSZ-a kojom joj nije priznata pripadnost znanstvenom polju pravo. Smatra da bez obzira na činjenicu što formalnu odluku donosi odgovarajući matični odbor, odnosno Nacionalno vijeće za znanost, mišljenje i prijedlog PFSZ je od ključne važnosti za krajnji ishod, kao što i pokazuje njen primjer. Stoga pritužiteljica smatra kako je odlukom PFSZ neizravno diskriminirana temeljem pripadnosti određenom spolu. Neizravna diskriminacija suprotna je jamstvu iz čl.7.st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova. Pritužiteljica također smatra kako je sporna odluka suprotna čl.14. Zakona o ravnopravnosti spolova jer Pravni fakultet nije smatrao rodnu tematiku, odnosno ravnopravnost spolova, čime se pritužiteljica po svom mišljenju bavi, integralnim dijelom prava.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/11-08

Kao što je izvijestila Sabor Republike Hrvatske u Izvješću za 2010. godinu, pravobraniteljici se te godine obratio P.T. s pritužbom radi diskriminacije temeljem bračnog statusa. P.T. se pritužio jer je Gimnazija E. K. iz O. svojevoljno otkazala ugovor o radu na neodređeno vrijeme s njim. Raskid se temeljio na činjenici da su nadležne vjerske institucije pritužitelju otkazale kanonski mandat jer je sklopio civilni brak sa svojom suprugom iako je bio vezan sakramentom ženidbe s bivšom suprugom s kojom je raskinuo brak. Pravobraniteljica je, postupajući po pritužbi, zauzela stajalište da se u konkretnom slučaju radilo o diskriminaciji temeljem bračnog statusa. Nakon obraćanja pravobraniteljici, pritužitelj je uložio ustavnu tužbu radi povrede svojim ustavom zajamčenih ljudskih prava. Postupajući po ustavnoj tužbi Ustavni sud Republike Hrvatske pozvao je pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova da u javnoj raspravi održanoj pred Sudom u konkretnom predmetu iznese svoje stajalište o konkretnom slučaju.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/11-18

Pravobraniteljici se obratio M.Š. iz E. navodeći kako se dana 27.01.2011. javio  na oglas za posao na Internet portalu www.moj-posao.net raspisan za radno mjesto blagajnika/ice kod tvrtke F. te da je slijedećeg dana zaprimio elektronsku poruku kojom je obaviješten kako F. za to radno mjesto traži žensku osobu-blagajnicu. Pritužitelj dalje navodi kako je od tada još par puta telefonski kontaktirao F. i  da mu je svaki put izričito odgovoreno kako ne ulazi u konkurenciju jer nije žensko.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/11-21

Pravobraniteljici se obratila V.R. iz V.G. i navela kako je zaposlena kod A.M. d.o.o na mjestu glavne urednice izdanja G. te da je kao ženu diskriminira direktor izdanja M.T. za tzv. „muški lifestyle segment“ u koji spadaju G. i N.G. Navodi kako je glavni urednik N.G. H.P. za rad jednake vrijednosti više plaćen premda su G. i N.G. ekvivalentni kao znanstveno – popularni časopisi, da su ona i H.P. jednake stručne spreme, jednake odgovornosti u izdavanju časopisa, te da se u radu služe  jednakim vještinama, ali da pritužiteljica ima manji broj zaposlenika u svojoj redakciji te manji proračun za vanjske suradnike, zbog čega nužno ima više posla, ali i veću odgovornost u odnosu na odgovornost glavnog urednika N.G. Dalje navodi da je H.P., dok  redakcije G. i N.G. nisu fizički ujedinjene, imao svoj ured jer je „gospodin u godinama“, dok ga pritužiteljica nije imala. Smatra da je diskriminirana zbog toga što djeluje „kao balavica“, jer je niska i mršava, i djeluje dosta mlađe nego što izgleda, ne nosi kostime, te radi svoj posao bez ikakvih prigovora i protivljenja svom nadređenom. Smatra da je krajnji cilj poslodavca da joj da otkaz ili da ju prisili da otkaz da svojevoljno. Iz tih je razloga poslodavcu podnijela pritužbu radi zaštite dostojanstva, koja je odbijena kao neosnovana, te smatra da taj postupak nije valjano proveden i da se zbog cijele situacije nalazi u lošem zdravstvenom stanju.

Opširnije...