sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-03/10-40 - Trudnoća i materinstvo

Pravobraniteljici se obratila N.N. iz X., zaposlena u tvrtki XY, navodeći kako su sada u tvrtki u fazi izrade tzv. seniority liste po uzoru na druge evropske tvrtke koje se bave istom djelatnošću. Seniority liste postoje u svim većim evropskim tvrtkama koje se bave istovrsnom djelatnošću i predstavljaju listu za napredovanje, odlučivanje o slobodnim danima, o prednostima kod utvrđivanja vremena godišnjeg odmora i sl. Osnovni kriterij prema kojem se utvrđuje rang-lista zaposlenika jest letački staž. U letački staž se računa isključivo vrijeme provedeno u zraku, s tim što se od tog vremena ne odbija odsustvo s posla radi stručnog usavršavanja u vezi s poslom, porodiljskog dopusta, kao niti služenje vojnog roka. Ti navodi pritužiteljice vrijede za evropske kompanije. Pritužiteljica nadalje navodi da su u XY odlučili prvi u regiji izraditi takvu listu, da planiraju sklopiti sporazum s poslodavcem, te da bi takva lista bila kriterij napredovanja, ali i određivanja ostalih prava. Osnovni problem, u vezi s kojim je i došla po pravni savjet, jest neslaganje između zaposlenika – članova sindikata oko toga treba li u letački staž ubrojiti i vrijeme provedeno na porodiljnom dopustu ili ne.

Pritužiteljica smatra da treba, jer Ustav i Zakon o radu štite trudnice, a bilo koji sporazum sačinjen i sklopljen s poslodavcem radi reguliranja opisane problematike mora biti u skladu s Ustavom i zakonima, konkretno – Zakonom o radu. Isto tako, pritužiteljicu je zanimalo što bi bilo kad porodiljni dopust ne bi bio uvršten u letački staž, odnosno bi li zaposlenica (trudnica ili majka) zbog toga što je na taj način stavljena u neravnopravan položaj mogla tužiti tvrtku i bi li tvrtka u tom slučaju izgubila spor. Za sada ne traže intervenciju Ureda jer još ništa nisu formalizirali.

PODUZETE MJERE I ISHOD: U vezi s upitom o situaciji u kojoj se sad nalaze i tretiranja radnog staža trudnica i majki kao kriterija napredovanja u službi i određivanja redoslijeda korištenja određenih prava iz radnog odnosa, stranka je upozorena da je majčinstvo Ustavom zaštićena kategorija, da Zakon o radu propisuje trajanje porodiljnog dopusta koji ulazi u radni staž za koji se veže svako daljnje napredovanje u službi, dodatni dani godišnjeg odmora i dr. prava, te da porodiljni dopust imaju pravo koristiti i očevi. Stranka je upozorena i na to da svaki akt u ovoj državi mora biti usklađen s Ustavom i zakonima, te da bi se neuvrštavanjem porodiljnog dopusta u letački staž u neravnopravan položaj u odnosu na ostale zaposlenike stavile trudnice i majke, dakle žene, ali i očevi koji bi koristili pravo na porodiljni dopust. Ovakva praksa takođe predstavlja klasični primjer neizravne diskrimiancije temeljem spola jer iako se dosljedno primjenjuje na muškarce i žene po svojim učincima u stvarnosti u nepovoljniji položaj dovodi veći broj žena. Isto tako, stranka je upoznata i s tim da Ured pravobraniteljice za sada nema mogućnosti primijeniti svoje ovlasti jer opisana situacija nije rezultirala dovođenjem u neravnopravan položaj žena i muškaraca koji koriste ili su koristili porodiljni dopust u odnosu na žene i muškarce koji isto pravo iz nekih razloga ne koriste ili nisu koristili. Stoga predmetni slučaj za sada nije u nadležnosti Ureda.