Upozorenje i poziv Pravobraniteljice putničkim agencijama

logoprsmaliZbog građana i građanki koji/e su se obraćali instituciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pritužujući se na diskriminaciju u oglašavanju pojedinih turističkih programa agencija koje organiziraju krstarenja namijenjene „samo gay osobama“, te budući da se približava nova turistička sezona, Pravobraniteljica upućuje upozorenje i poziv putničkim agencijama da prilikom oglašavanja turističkih programa, u promidžbenom materijalu i na web stranicama, vidljivo naglase da su sve usluge koje nude na tržištu otvorene za sve osobe bez obzira na njihov spol ili seksualnu orijentaciju.

 

Neovisno o razlozima zbog kojih bi agencije željele istaknuti da su pojedini turistički programi namijenjeni određenoj društvenoj skupini, važno je naglasiti da čl. 6. st. 4. Zakona o ravnopravnosti spolova „zabranjuje diskriminaciju u pružanju i pristupu uslugama“ te da se čl. 8. st.8 Zakona o suzbijanju diskriminacije primjenjuje i na pristup dobrima i uslugama.

Stoga, Pravobraniteljica smatra korisnim praksu da se pri oglašavanju određenih usluga kojima se cilja privući i osobe koje pripadaju specifičnoj društvenoj skupini, navede i napomena kako pružatelj usluga jamči jednaki pristup ponuđenim tržišnim uslugama svim osobama bez obzira na njihovu pripadnost nekoj društvenoj skupini. Takve napomene su praksa kako bi se izbjegla kriva tumačenja ponuda usluga kao diskriminatornih.  

Predložene opcije su da se u svrhu izrade turističkih aranžmana kojima nitko neće biti diskriminiran, na vidljivom mjestu objavi da se informacije o turističkim programima čiji je cilj privući gay osobe ne odnose isključivo na homoseksualne (gay) osobe ili da se, na primjer, krstarenje odnosi na homoseksualne osobe ali i gay friendly putnike/ce i putničko osoblje.