Nejednaki pristup tržišnoj usluzi

tickets1Potaknuta nizom promidžbenih poruka o uslugama organizirane proslave dočeka Nove godine koje se ovih dana mogu vidjeti i čuti u javnosti, a kojima se reklamira jeftinija cijena ulaznice na takve proslave za žene, Pravobraniteljica je našla potrebnim ovim putem upozoriti organizatore takvih proslava kako ovakav način određivanja cijene konkretne usluge predstavlja izravnu diskriminaciju temeljem spola u pogledu pristupa tržišnim uslugama, a koja je zabranjena čl. 7. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova odnosno čl. 2. st. 1. i čl. 8. tč. 8. Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Pravobraniteljica naglašava kako bez obzira što naizgled dovodi muškarce u nepovoljniji položaj ovakva praksa u biti dugoročno najviše šteti ženama jer učvršćuje i perpetuira tradicionalna stereotipna shvaćanja o ženama kao pripadnicama tzv. „nježnijeg“ odnosno društveno slabijeg spola. U tom smislu Pravobraniteljica odbacuje argumente kojima se ovakva diskriminatorna praksa nižih cijena usluge za žene učestalo pokušava opravdati navodnom činjenicom da žene na takvim događajima konzumiraju manje hrane i pića. Čak i da ovakvi argumenti imaju određenu statističku podlogu oni predstavljaju izraz rodno uvjetovanog stereotipnog poimanja žena i muškaraca  koje Zakon o ravnopravnosti spolova, u skladu s pravnom stečevinom Europske Unije, zabranjuje (vidjeti npr. poznatu odluku Europskog suda pravde u predmetu C-236/09 Test-Achats ).

Pravobraniteljica podsjeća kako je jamstvo jednakog postupanja bez obzira na spol zakonom zajamčeno pravo svake žene i svakog muškarca kao jedinstvene osobe neovisno o njenoj pripadnosti nekoj društvenoj skupini. U tom smislu hrvatski pravni poredak zabranjuje bilo koji oblik ograničavanja jednakih prilika za žene i muškarce zasnovan na stereotipnom poimanju žena i muškaraca, bez obzira radi li se o nerazumnim ili o tzv. racionalnim stereotipovima.

Pravobraniteljica upozorava kako se organizatori ovakvih tržišnih usluga izlažu mogućnosti pojedinačnih antidiskriminacijeskih tužbi iz čl. 17. Zakona o suzbijanju diskriminacije, odnosno udružne tužbe iz čl. 24. Zakona o suzbijanju diskriminacije.