Pravobraniteljica na predstavljanju istraživanja "Žene u hrvatskoj politici 2011."

PRSZeneuhrvpoliticiPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić prisustvovala je predstavljanju rezultata istraživanja "Žene u hrvatskoj politici 2011." koje je u razdoblju od 30. 11. do 15. 12.  2011. proveo Centar za ženske studije na uzorku od 1201 građana/građanki. U raspravi koja je uslijedila nakon predstavljanja projekta i rezultata istraživanja pravobraniteljica za ravnopravnost spolova osvrnula se na pitanje političkih kvota, ali i poslovnih kvota koje se uvode za rukovodeće pozicije u trgovačkim društvima na području Europske unije, te stavila naglasak na ulogu odgojno obrazovnih ustanova u promicanju načela ravnopravnosti spolova.

Cilj navedenog istraživanja je ispitati vrijednosti, percepcije i znanja hrvatskih građanka/ki o političkoj participaciji žena, o diskriminaciji žena u području javnog i političkog života te općenito o položaju žena u Hrvatskoj.

Uvodno izlaganje održala je moderatorica konferencije Jasminka Pešut koja je ujedno i voditeljica projekta, predstavivši ukratko sam projekt i njegove ciljeve. Prof.dr.sc. Vlasta Ilišin iz Instituta za društvena istraživanja naglasila je kako se radi o ponovljenom istraživanju u sklopu kojega se određeni fenomeni ispituju u funkciji vremena, a kao jedan od problema istaknula je upravo nedostatak znanstvenih istraživanja o predmetnoj problematici. Naime, upravo takva istraživanja trebaju dati znanstveno utemeljenu podlogu za kreiranje društvene politike.

Rezultate istraživanja predstavila je Marjeta Šinko sa Fakulteta političkih znanosti/ Centra za ženske studije osvrnuvši se pritom na problem dvostruke opterećenosti žena, a što dovodi i do njihove diskriminacije u društvu. Iz rezultata istraživanja proizlazi kako ispitanici/ice najutjecajnijima za percipiranje uloge žene u društvu smatraju medije, a na drugom mjestu se nalaze vjerske institucije dok se sudstvo nalazi na zadnjem mjestu. Kao postojeće prepreke u političkoj participaciji žena istaknuto je, uz problem njihovog dvostrukog opterećenja, i postojanje predrasuda kao i patrijarhalnog društva u kojem živimo.

Cjelovita prezentacija rezultata OVDJE >>Iz medija:

Više od 60 posto žena smatra da su žene u Hrvatskoj diskriminirane, večernji.hr, 5.9.2012.

Kućanski poslovi priječe žene da uđu u politiku, T-portal, 5.9.2012.

Više od 60 posto ispitanica smatra da su žene u Hrvatskoj diskriminirane, Libela.org, 5.9.2012.

Više od 60 posto žena smatra da su diskriminirane, H-alter, 5.9.2012.