Seminar o političkoj participaciji žena

forumsdp  fes novodrustvo

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izlagala je na četvrtom susretu u sklopu seminara namijenjenog političkom osnaživanju i obrazovanju žena iz stranaka, sindikalistkinja te aktivistkinja organizacija civilnoga društva koji su 14. i 15. prosinca pod nazivom „Politika ženama!“ zajednički organizirali Socijaldemokratski forum žena SDP-a Hrvatske, Udruga za razvitak socijalne demokracije Novo društvo i Zaklada Friedrich Ebert. Pravobraniteljica je predstavila svoje Izvješće o radu te se posebno osvrnula na područje rada i zapošljavanja te političke participacije. U interaktivnoj komunikaciji pravobraniteljica je odgovarala na pitanja sudionica seminara.

Osim pravobraniteljice na seminaru su prvoga dana govorile i dr. sc. Mirjana Mataušić-Pišl, pomoćnica ministra poljoprivrede o statusu žena u hrvatskom ruralnom prostoru, Ilda Stanojević iz Hrvatskog saveza zadruga o zadrugarstvu kao ženskom principu upravljanja, Zdenka Lončar, pomoćnica ministra poduzetništva i obrta o obrtništvu i poduzetništvu žena te doc.dr.sc. Dubravka Crnojević-Carić s Akademije dramskih umjetnosti. Drugi dan susreta bio je posvećen sudjelovanju žena u političkom životu.