Okrugli stol na Vrhovnom sudu RH

pravnaklinikaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić i zamjenik pravobraniteljice Goran Selanec sudjelovali su na okruglom stolu pod nazivom „Kliničko pravno obrazovanje - kako uspostaviti uspješnu i djelotvornu pravnu kliniku?“ koja se na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske održala u organizaciji Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Organizaciju okruglog stola aktivno su podržali i Vrhovni sud Republike Hrvatske te Veleposlanstvo Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije. Na Konferenciji je predstavljen trenutni program kliničkog pravnog obrazovanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te su izložena komparativna iskustva kliničkog  obrazovanja u Republici Poljskoj i Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije.

Pravnoj klinici Pravnog fakulteta se mogu obratiti svi građani kojima je potrebna besplatna pravna pomoć – hrvatski državljani, stranci na privremenom boravku, stranci na stalnom boravku, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, stranci pod privremenom zaštitom, koji ne mogu snositi troškove pravne pomoći  bez opasnosti od egzistencijalne ugorženosti a posebice: korisnici nekog oblika socijalne skrbi, korisnici opskrbnine i građani slabijeg imovinskog stanja (čiji prosječni mjesečni dohodak i drugi primici po članu kućanstva ne prelaze iznos od 2.700,60 kn za 2010.), djeca u postupcima za uzdržavanje te žrtve kažnjivih djela.