Radna skupina za medijsku politiku

minkultureMinistarstvo kulture započelo je s pripremama za donošenje medijske politike RH do 2020 godine. Organiziran je inicijalni sastanak Radne skupine u koju se uključila i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Na prvom sastanku predstavljeno je nacionalno izvješće o stanju u medijima te dogovorena dinamika rada radne skupine. Budući da su mediji ključni posrednici u prenošenju vrijednosnih sistema i stoga imaju veliku moć i utjecaj u promoviranju društvenih vrijednosti i oblikovanju stavova, način na koji medijski sadržaji prikazuju žene i muškarce jedan je od ključnih čimbenika u promociji i jačanju društvene svijesti o ravnopravnosti spolova te u prevenciji i uklanjanju diskriminacije na osnovu spola. Pravobraniteljica će sudjelovati u radu Radne skupine kako bi i ovaj važan segment bio uključen u medijsku
politiku.