Sastanak tematske radne skupine o medijskom opismenjavanju i zaštiti djece

minkultureOdržan je prvi sastanak tematske radne skupine za medijsko opismenjavanje i zaštitu djece u sklopu Radne skupine za izradu prijedloga Medijske politike 2015.-2020. u koju je kao članica uključena i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Razgovaralo se o definiranju medijskog opismenjavanja, od čega se sastoji, kako su druge zemlje uredile pitanje medijske pismenosti djece i građana te kako zaštititi djecu sukladno zakonima i propisima od štetnih medijskih sadržaja, razvijati njihovo medijsko stvaralaštvo i povećati produkciju kvalitetnih sadržaja za djecu.

Savjetnica za medije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova istaknula je važnost društvene odgovornosti medija te skrenula pozornost na činjenicu da kad bismo i uredili područje medija na način da dobijemo puno više kvalitetnih dječjih programa te uključili djecu u medijsko stvaralaštvo, problem i dalje ne bi bio riješen jer bi djeca i mladi i  dalje bili izloženi obilju potpuno neprimjerenih medijskih sadržaja koji snažno utječu, pogotovo kod mladih ljudi, na njihovu percepciju prihvatljivosti određenog, često neravnopravnog i diskriminirajućeg odnosa među ljudima, pogotovo među spolovima. Kao primjer navela je načine izvještavanja medija o nasilju nad ženama te obilje fotografija na kojima se žene prikazuju npr. bez glave sa istaknutim seksualiziranim dijelovima tijela. Osim što je seksizam prepreka u postizanju stvarne ravnopravnosti spolova, ovakvi sadržaji potpuno su neprimjereni za djecu i mlade jer utječu na njihovo usvajanje obrazaca odnosa prema ženama ili odnosa među spolovima. Istaknula je da će do društvene odgovornosti medija teško doći ne bude li uvedena sustavna i obavezna edukacija medijskih djelatnika/ca o načinu izvještavanja o nasilju nad ženama i obiteljskom nasilju te spolnim stereotipima i seksizmu. U radu TRS sudjelovala je i predstavnica Pravobraniteljice za djecu, Pučke pravobraniteljice, Vijeća za elektroničke medije, profesorica Hrvatskih studija te predstavnici Ministarstva kulture.